ความมุ่งมั่นของเรา

กลุ่มโกรเบสท์เป็นองค์กรที่มีค่าความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่ง จรรยาบรรณของเรามีหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรม

กลุ่มโกรเบสท์มีความมุ่งมั่นต่อสภาพแวดล้อมที่การสื่อสารที่เปิดกว้าง และโปร่งใส ไม่มีข้อยกเว้น เราต้องการให้คุณรู้สึกสะดวกสบายในการติดต่อหัวหน้างานหรือผู้บริหารของคุณในกรณีที่คุณเชื่อว่ามีการละเมิดนโยบายหรือมาตรฐานเกิดขึ้น

ในสถานการณ์ที่คุณต้องการรายงานอย่างไม่ระบุชื่อคุณควรใช้สายด่วนนี้ซึ่งให้บริการโดย สายด่วนบุคคลที่สาม Ethics Point ขอแนะนำให้คุณส่งรายงานเกี่ยวกับการละเมิดที่ระบุไว้ใน จรรยาบรรณของเรา รวมทั้งขอคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนและให้คำแนะนำเชิงบวก และเรื่องราว

ข้อมูลที่คุณให้จะถูกส่งถึงเราโดย Ethics Point บนพื้นฐานที่เป็นความลับ และไม่ระบุชื่อ หากคุณควรเลือกที่จะระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากคุณ คุณจะได้รับการรับประกันจากเราเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นของคุณ

ดู คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Ethics Point สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อสร้างรายงาน

หลังจากที่คุณทำรายงานของคุณเสร็จแล้วคุณจะได้รับรหัสเฉพาะที่เรียกว่า "รหัสรายงาน" จดรหัสรายงาน และรหัสผ่านของคุณ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย หลังจาก 5-6 วันทำการให้ใช้รหัสรายงาน และรหัสผ่านเพื่อตรวจสอบข้อเสนอแนะหรือคำถามของคุณ