Đường dây nóng tố cáo (Whistle-blowing Hotline)

Hoạt động Kinh doanh một cách chính trực

Ennovi cam kết thực hiện hoạt động kinh doanh của mình một cách chính trực và có đạo đức. Cam kết này cho phép chúng tôi bảo vệ và duy trì niềm tin mà chúng tôi đã gây dựng được cho các bên liên quan và sự tin tưởng mà họ dành cho chúng tôi.

Nếu bạn biết về bất kỳ hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp nào xảy ra liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, bạn có thể gửi báo cáo bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới. Chúng tôi sẽ không cho phép hành vi trả thù nào đối với người báo cáo với tinh thần thiện chí.

Các câu hỏi thường gặp

Nhấp vào đây để xem các giải đáp cho các thắc mắc phổ biến về đường dây nóng tố cáo này.

Gửi Báo Cáo

Nhấp vào đây để gửi báo cáo về bất kỳ hành vi phi đạo đức hoặc bất hợp pháp nào.

Kiểm Tra Tình Trạng Báo Cáo

Nhấp vào đây để xem tình trạng của một báo cáo đã được gửi đi trước đó.

Nguồn

Nhấp vào đây để xem danh sách nguồn.