Cam kết của chúng tôi

Grobest Group Holdings Limited là một tổ chức có các giá trị về trách nhiệm và liêm chính mạnh mẽ. Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi chứa các nguyên tắc chung để tiến hành kinh doanh với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Grobest Group Holdings Limited cam kết với một môi trường nơi giao tiếp trung thực, cởi mở là sự mong đợi, không phải là ngoại lệ. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái khi tiếp cận người giám sát hoặc quản lý của bạn trong trường hợp bạn tin rằng vi phạm chính sách hoặc chuẩn mực đã xảy ra.

Trong các tình huống mà bạn muốn đặt một báo cáo ẩn danh một cách tự tin, bạn được khuyến khích sử dụng đường dây nóng này, được lưu trữ bởi nhà cung cấp đường dây nóng do bên thứ ba, EthicsPoint. Bạn được khuyến khích gửi báo cáo liên quan đến các vi phạm được nêu trong Quy Tắc Ứng Xử của chúng tôi, cũng như yêu cầu hướng dẫn liên quan đến chính sách và thủ tục và cung cấp các đề xuất tích cực và những sự việc.

Thông tin bạn cung cấp sẽ được EthicsPoint gửi cho chúng tôi trên cơ sở hoàn toàn bí mật và ẩn danh nếu bạn nên chọn. Bạn có đảm bảo rằng những bình luận của bạn sẽ được lắng nghe.

Xem Câu hỏi thường gặp (FAGs)về EthicsPoint để biết thêm thông tin.

Lập báo cáo

Sau khi bạn hoàn thành báo cáo của mình, bạn sẽ được chỉ định một mã duy nhất được gọi là "khóa báo cáo". Viết mã báo cáo và mật khẩu của bạn và giữ chúng ở nơi an toàn. Sau 5-6 ngày làm việc, hãy sử dụng khóa và mật khẩu báo cáo để kiểm tra báo cáo của bạn để biết phản hồi hoặc câu hỏi.