Taahhütümüz

Ford Otosan, tüm iş ve eylemlerinde; yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri’ne uymayı, doğruluk ve dürüstlük esasları çerçevesinde hareket etmeyi, hesap verebilirliği ve açıklığı ilke edinmiştir. Şirketimizin kuruluşundan bu yana benimsediği etik ilkeler, 2018 yılında fiilen Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Etik Politikası ile kurumsallık kazanmıştır. Şirket genelinde Etik Politikası’na uyumu sağlamak üzere yeniden tasarlanan yönetişim yapısı içinde Etik Kurulu, İç Denetim ve Etik Komitesi ile Etik Değerlendirme Heyeti oluşturulmuştur. Ayrıca, etik ihlal bildirimlerinin etkin bir şekilde ele alınması ve takibi için Etik Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Bütün etik bildirimleri gizlilik esaslarına uygun bir şekilde değerlendirilir.

Detaylı bilgi için EthicsPoint SSS dokümanını inceleyebilirsiniz.

7/24 Ulaşılabilir, Bağımsız, Gizli

"Daima doğru olanı yapmaya gayret gösterdim. Aileme, memleketime ve yaşadığım çağa hizmet ettiğim inancıyla büyük bir huzur duyuyorum."

Vehbi Koç

"Güçlü bir iş yaratmak ve daha iyi bir dünya inşa etmek birbiriyle çelişen hedefler değildir - her ikisi de uzun vadeli başarı için temel bileşenlerdir."

William Clay Ford Jr.