Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Speak-Up Hattı nedir?

Sağlıklı bir açıklık, dürüstlük ve sorumluluk kültürü, şüpheli yanlış davranışları veya Mesleki Ahlak Kurallarımızın ya da ilgili politika çerçevesinin ihlal edilmesini önlemek, bu tür davranışları ve ihlalleri tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için temel önem taşır. Getinge, uygun raporlama kanalları kullanarak politikalarımızla uyumlu olmayan olayları ve şüpheli yanlış davranışları rapor etmeleri için tüm çalışanları cesaretlendirmekte ve onlardan bu gibi olayları rapor etmelerini beklemektedir.

Getinge Speak-Up Hattı, çalışanlara ve kurum dışı taraflara uyumsuzluk endişesine neden olan ciddi sorunları güvenli ve gizli bir şekilde bildirme olanağı sağlamaktadır. Gizli raporlama aracı EthicsPoint tarafından sağlanmaktadır.

Raporlama - Genel

Endişeler nasıl dile getirilmeli?

Tüm Getinge çalışanları, işverenlerinin işleriyle gizliliği uygun şekilde muhafaza etme sorumluluğuna sahiptir. Ancak, politikalarımızla ciddi şekilde uyumsuzluk teşkil eden faaliyetlerden ya da davranışlardan haberdar olunması halinde, tüm çalışanlar Sesinizi Duyurun ve Misilleme Yapmama Talimatı uyarınca bu ciddi uyumsuzluk olaylarını bildirmeye ve bunları açıkça dile getirmeye teşvik edilmektedir. Sesinizi duyurmak için kullanılabilecek kanallar şöyledir:

 1. Çalışanlar ilk olarak ve derhal, tüm endişeleri hakkında kendi yöneticileri veya yerel İK temsilcileriyle görüşebilirler.
 2. Çalışanlar bir endişe hakkında kendi yöneticileri veya yerel İK temsilcileri ile görüşme konusunda rahat olmamaları durumunda, başka bir yönetici, Ethics & Compliance Departmanı ya da Hukuk Departmanı ile iletişime geçebilirler. Kurumsal Ethics and Compliance Departmanına e-posta yoluyla şu adresten erişebilirsiniz: Ethics.Compliance@getinge.com
 3. Çalışan bir endişeyi madde 1-2'de belirtilen taraflara ifade etme konusunda rahat hissetmiyorsa endişesini Speak-Up Hattı'nı kullanarak rapor edebilir. Speak-Up Hatt'ını ayrıca şirket dışı taraflar da kullanabilir.

Ne tür sorunları rapor etmeliyim?

Speak-Up Hattı ciddi uyumsuzluk sorunları için kullanılmalıdır. Getinge aşağıdaki örnekleri ciddi uyumsuzluk sorunları olarak değerlendirmektedir:

 • yasal yükümlüklere uymama veya suç faaliyetinde bulunma;
 • herhangi bir yolsuzluk eylemi; örneğin çıkar çatışmaları, rüşvet, uygunsuz sponsorluklar, bağışlar, konukseverlik standartlarını aşan hediyeler veya eğlence yasa dışı hibeler veya kolaylaştırma ödemeleri;
 • defter tutma ve finansal raporlama usulsüzlükleri, şirket içi muhasebe kontrolleri ve denetim konuları;
 • mali dolandırıcılık; örneğin zimmet, şirket varlıklarının kötüye kullanımı, muhasebe manipülasyonu, hırsızlık ve varlıkların kötüye kullanımı veya dürüst olmayan mali beyanlar;
 • rekabet yasalarının çiğnenmesi ve antitröst ihlalleri; örneğin fiyat sabitleme, fiyat konusunda hassas bilgilerin alışverişi, rakiplerle gizli anlaşmalar;
 • üçüncü taraflarla gizli anlaşmalar; bahşiş isteme, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık dahil olmak üzere üçüncü taraf sürecinin herhangi bir aşamasında yolsuzluk tasarlama.
 • çevre, sağlık ve güvenliğin ciddi şekilde tehlikeye atılması:
 • ayrımcılık, taciz ve iş yeri zorbalığı
 • veri sahibinin özgürlüğü ve hakları açısından olumsuz etkilere yol açan ciddi kişisel veri ihlalleri
 • gizlilik ve güvenliğe ilişkin ciddi fiziksel veya elektronik ihlaller
 • başka şekilde kanun, sözleşme veya anlaşma ile uygunsuz davranış veya etik dışı davranış sayılan faaliyetler; örneğin çocuk işçi kullanımı veya diğer insan hakları ihlalleri
 • yukarıdakilerden birini gizleme girişimi

Endişem yukarıdaki listede yoksa ne yapmalıyım?

Sınırlı sayıda ülkede yerel kanunlar yalnızca belirli nitelikteki bildirimlere izin veriyor olabilir. Yukarıda listelenen konulardan herhangi birinin kapsamına girmeyen bir endişeyi rapor etmek istiyorsanız lütfen bildiriminizi yapmak veya endişenizi raporlamaya ilişkin tavsiye almak için Ethics & Compliance ekibiyle iletişime geçin: Kurumsal Ethics and Compliance Departmanına e-posta yoluyla şu adresten erişebilirsiniz: Ethics.Compliance@getinge.com.

Bu bildirimler nereye gidiyor? Bunlara kimler erişebilir?

Ethics & Compliance (E&C) Departmanı yapılan bildirimi gözden geçirir, bir Speak-Up olay numarası açar ve uygun araştırma şeklini belirler. Bir Speak-Up araştırma süreci için şu ilkeler geçerlidir:

 • Raporlama kanalından bağımsız olarak, tüm Speak-Up bildirimleri E&C Departmanı tarafından gizlilikle ele alınır.
 • Speak-Up Hattı bir kişinin endişelerini bildirirken anonim kalmasını sağlar. E&C Departmanı gerektiğinde, anonim raporlama kanalı aracılığıyla takip soruları gönderir.
 • Bir olay, kendisinden endişe edilen veya olayla bağlantılı olabilecek kişiler tarafından ya da şüphe duyulan kişiyle yakın ilişki içinde olabilecek biri tarafından araştırılmayacaktır.

Gördüğüm ya da duyduğum şeyin Getinge'nin Mesleki Ahlak Kuralları, Global Politikaları veya yerel kanunların bir ihlali olup olmadığından emin değilim, ancak bana pek doğru görünmüyor. Ne yapmalıyım?

Rapor edin. Zararsız olduğu ortaya çıkacak bir durumu rapor etmenizi, emin olmadığınız için engellenememiş muhtemel bir etik dışı davranışa tercih ederiz. Ayrıca ne yapacağınızdan emin değilseniz Speak-Up Hattı'ndaki "Bize Sorun" işlevini kullanabilir ya da Ethics & Compliance Office ile iletişime geçebilirsiniz.

Bir olayı rapor etmemin istihdam durumum açısından sonuçları var mıdır?

Getinge sahip olduğu misilleme yapmama politikasıyla, iyi niyetle endişesini dile getiren veya bir şirket soruşturmasında iş birliği yapan kişileri her türlü misillemeden korur.

Çalışan olarak bir ihlal görürsem bunu yöneticime ya da İnsan kaynaklarına bildirip konuyu onlara bırakmam yeterli mi?

Evet, çalışan olarak endişenizi önce yöneticinize, başka bir yöneticiye veya yerel İnsan Kaynaklarına rapor etmelisiniz. Bunlardan hiçbiri sizin için uygun alternatif değilse ya da bir çalışan değilseniz bu "Speak Up" raporlama hattını sunmaktayız.

Bildiklerimi neden rapor etmeliyim? Bana ne faydası olacak?

Getinge, doğruluk, açıklık ve dürüstlükle iş yapmayı amaçlamaktadır. Dürüstlüğümüz ve olumlu itibarımız çalışanların ve Getinge'yi temsil eden diğerlerinin en yüksek etik standartlarına, Mesleki Ahlak Kurallarımıza ve global politikalarımıza uygun olarak hareket etmesine bağlıdır. Bu nedenle hepimiz ihlaller konusunda adım atmalıyız.

Etik dışı davranışa karışan bazı kişiler hakkında bilgi sahibiyim, ancak bu durum beni etkilemiyor. Neden rapor etme zahmetine girmeliyim?

Değerlerimizi yaşatmak ve uygulamak ortak sorumluluğumuzdur. Her seviyedeki tüm etik dışı davranışlar Getinge'ye ve çalışanlarımıza zarar verir. Bu nedenle bir yanlış davranış ya da etik ihlali hakkında bilginiz varsa bunu rapor etmeyi görev sayın.

Yönetim gerçekten rapor etmemi mi istiyor?

Kesinlikle istiyoruz. Aslında bu bildirimlerinize ihtiyacımız var. Biz açıklık, dürüstlük ve sorumluluk kültürünü destekliyoruz. Bir endişeye neden olabilecek faaliyete ilişkin ilk bilgilere sahip olabilirsiniz. Bunu rapor etmeniz şirket ve çalışanlarımız üzerindeki potansiyel olumsuz etkiyi en aza indirebilir.

Bir bildirimde bulunduktan sonra olay hakkında önemli bir şey hatırlarsam ne olacak?

İnternet ya da Speak Up Çağrı Merkezini kullanarak bildirimde bulunduğunuzda benzersiz bir bildirim anahtarı alırsınız ve sizden bir parola seçmeniz istenir. Bildirim anahtarını ve parolanızı kullanarak İnternet veya telefon yoluyla tekrar Speak Up sistemine gidebilir ve orijinal bildirime erişebilirsiniz. Bu noktada başka detaylar ekleyebilirsiniz.

İnternete erişimim olmasa da bildirimde bulunabilir miyim?

İnternet erişimine sahip her bilgisayardan bildirimde bulunabilirsiniz. Evden de bildirim yapabilirsiniz. Halk kütüphanesi dahil birçok halka açık yerde İnternet erişimi olabilir. Bilgisayara erişiminiz yoksa ya da bilgisayar kullanma konusunda pek deneyiminiz yoksa günün 24 saati, yılın 365 günü açık olan “Speak Up” raporlama hattına telefon edebilirsiniz.

Raporlama Güvenliği ve Gizliliği

Speak Up Hattı'nda gizlilik nasıl korunuyor?

EthicsPoint, IP adreslerini içeren şirket içi bağlantı kayıtları tutmaz veya saklamaz, yani bilgisayarınızın EthicsPoint'e bağlandığını gösteren herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Aslında, EthicsPoint rapor eden kişinin kimliğini takip etmemeyi sözleşmeyle kabul etmiştir.

Getinge, bir endişe bildirdiğinde kişinin kimliğini korumak için elinden geleni yapar ve kişinin adının açıklanmasını istemez. .

Endişemi isim vermeden rapor edebilir miyim?

Evet. Yerel kanunlar izin veriyorsa endişenizi isimsiz şekilde rapor edebilirsiniz.

Anladığım kadarıyla şirket bilgisayarından gönderdiğim her rapor bir sunucu günlüğü oluşturuyor. Bu, bilgisayarımın bağlandığı tüm web sitelerini gösteriyor, peki beni rapor kaynağı olarak tanımlamıyor mu?

EthicsPoint IP adreslerini içeren şirket içi bağlantı kayıtları tutmaz veya saklamaz, yani bilgisayarınızdan EthicsPoint'e bağlandığınızı gösteren herhangi bir bilgi söz konusu değildir. Aslında, EthicsPoint rapor eden kişinin kimliğini takip etmemeyi sözleşmeyle kabul etmiştir.

Raporuma ilişkin nasıl geri bildirim alacağım?

Bildiriminizi gönderdikten sonra, size bir bildirim anahtarı verilecek ve sizden bir parola oluşturmanız istenecektir. Bu iki tanımlama unsurunu kullanarak raporunuzu takip etmek için Speak Up portalını ziyaret edebilir ya da telefon hattıyla iletişme geçebilirsiniz.