Om du upptäcker ett misstänkt brott mot vår kod kan du rapportera det till din närmsta chef eller använda Speak Up.


Sandvik Group arbetar hårt för att använda etiska och ansvarsfulla verksamhetsmetoder och för att följa relevanta lagar och regler i de länder där vi är verksamma. Det är viktigt för våra anställda och intressenter att förstå detta och agera därefter.

Läs mer

Speak Up är en konfidentiell online- och telefonhjälplinje som sköts externt och är tillgänglig dygnet runt, 7 dagar i veckan.


Sandvik Group arbetar hårt för att använda etiska och ansvarsfulla verksamhetsmetoder och för att följa relevanta lagar och regler i de länder där vi är verksamma. Det är viktigt för våra anställda och intressenter att förstå detta och agera därefter.

Läs mer

Du kan följa hanteringen av ditt ärende online eller via telefon. Du får en rapportnyckel och ett lösenord när du rapporterar ett ärende.

Sandvik Group arbetar hårt för att använda etiska och ansvarsfulla verksamhetsmetoder och för att följa relevanta lagar och regler i de länder där vi är verksamma. Det är viktigt för våra anställda och intressenter att förstå detta och agera därefter.

Läs mer

Vår uppförandekod beskriver de beteendeprinciper som vi alla ska sträva efter och ger oss praktiska riktlinjer för hur vi agerar och tar beslut i den dagliga verksamheten. Alla rapporter som tas emot utvärderas och en intern utredning genomförs om det behövs. Information som är relevant för ärendet som du (anmälaren) tillhandahåller sparas i en databas för ärendehantering och en utredare kan komma att kontakta dig för mer information. Vi gör vårt bästa för att hålla informationen som du tillhandahåller sekretessbelagd. Om lokal lagstiftning tillåter det kan anmälaren förbli anonym, dock rekommenderar vi alla anmälare att identifiera sig själva för att underlätta utredningen.

Vår uppförandekod beskriver de beteendeprinciper som vi alla ska sträva efter och ger oss praktiska riktlinjer för hur vi agerar och tar beslut i den dagliga verksamheten. Alla rapporter som tas emot utvärderas och en intern utredning genomförs om det behövs. Information som är relevant för ärendet som du (anmälaren) tillhandahåller sparas i en databas för ärendehantering och en utredare kan komma att kontakta dig för mer information. Vi gör vårt bästa för att hålla informationen som du tillhandahåller sekretessbelagd. Om lokal lagstiftning tillåter det kan anmälaren förbli anonym, dock rekommenderar vi alla anmälare att identifiera sig själva för att underlätta utredningen.

Vår uppförandekod beskriver de beteendeprinciper som vi alla ska sträva efter och ger oss praktiska riktlinjer för hur vi agerar och tar beslut i den dagliga verksamheten. Alla rapporter som tas emot utvärderas och en intern utredning genomförs om det behövs. Information som är relevant för ärendet som du (anmälaren) tillhandahåller sparas i en databas för ärendehantering och en utredare kan komma att kontakta dig för mer information. Vi gör vårt bästa för att hålla informationen som du tillhandahåller sekretessbelagd. Om lokal lagstiftning tillåter det kan anmälaren förbli anonym, dock rekommenderar vi alla anmälare att identifiera sig själva för att underlätta utredningen.

Följa upp en rapport

Du kan följa hanteringen av ditt ärende online eller via telefon. Du får en rapportnyckel och ett lösenord när du rapporterar ett ärende.
Rapportnyckel:
Lösenord: