Mirëseerdhët në Linjën e Raportimit për Etikë dhe Pajtueshmëri

Fol!

Coca-Cola HBC varet nga besimi i klientëve dhe konsumatorëve të saj, dhe i komuniteteve ku ne operojmë. Të gjithë kemi një detyrim ta fitojmë atë besim çdo ditë. Kultura jonë në vendin e punës dhe suksesi ynë në treg gjithmonë janë mbështetur në vlerat tona. Në vendin e punës, ne e trajtojmë njëri-tjetrin me respekt dhe vlerësojmë kontributet e secilit anëtar të ekipit tonë. Në treg, ne konkurrojmë fuqishëm, por jemi gjithmonë të ligjshëm dhe etikë. Ne i respektojmë premtimet tona dhe bëjmë atë që është e drejtë, jo vetëm atë që është e lehtë.

Menaxhimi i Coca-Cola HBC inkurajon të gjithë të flasin! dhe bëni pyetje ose ngrini shqetësime për çështje të mundshme të pajtueshmërisë. Coca-Cola HBC do të mbrojë kundër hakmarrjes çdo individ që ngre shqetësime me ndershmëri dhe me mirëbesim.

Faqja kryesore Mesazh nga CEO Pyetje të shpeshta Kodi i sjelljes Politika kundër korrupsionit Politikat e tjera Politika e shëndetit dhe mirëqenies Politika e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës Politika e parimeve udhëzuese për furnizues Politika për të drejtat e njeriut Sanctions policy All Corporate Governance Policies
Ndjekja e çështjes