SpeakUp. WE’RE LISTENING

Getinge promuje kulturę otwartości, uczciwości i odpowiedzialności. Zachęcamy wszystkich pracowników, dostawców i innych partnerów biznesowych do tego, aby zgłaszali wszelkie potencjalne lub zaobserwowane naruszenia przepisów prawa lub Kodeksu postępowania. Wszelkie wątpliwości traktujemy z należytą powagą i starannie sprawdzamy.

Pracownicy powinni w pierwszej kolejności zgłaszać wątpliwości przełożonemu, innemu menadżerowi albo do działu kadr. Jeżeli żadna z tych możliwości Ci nie odpowiada albo nie jesteś pracownikiem, zapraszamy do skorzystania z naszej linii SpeakUp.

CZYTAJ DALEJ

Wątpliwości możesz zgłaszać telefonicznie na infolinię „SpeakUp” lub za pośrednictwem tej strony internetowej. Zgłoszenie to zostanie nam przekazane przez niepowiązany podmiot trzeci z zachowaniem zasad poufności; jeśli chcesz, możesz zachować swoją anonimowość, oczywiście w granicach dopuszczalnych przez prawo. Jednakże zachęcamy do podania swoich danych, ponieważ pomoże nam to w sprawnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. W Getinge obowiązuje zakaz podejmowania działań odwetowych wobec osób, które dokonają zgłoszenia swoich rzeczywistych wątpliwości w dobrej wierze lub współpracują w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez pracodawcę.

Infolinia jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu w językach lokalnych.

Więcej informacji znajduje się w części z często zadawanymi pytaniami Często zadawane pytania dot. EthicsPoint.

Zadaj pytanie

Aby zapytać o sprawy związane z linią SpeakUp, Kodeksem postępowania Getinge lub zasadami postępowania w biznesie.

Zgłoś swoje wątpliwości online

Aby zgłosić podejrzane zachowanie lub przypadki naruszenia Kodeksu postępowania Getinge i powiązanych polityk.

Zgłoś wątpliwość online

Aby zgłosić podejrzane zachowanie lub przypadki naruszenia Kodeksu postępowania Getinge i powiązanych polityk telefonicznie.