Nasze Zasady Etyki obowiązujące w firmie Carrefour wyznaczają granice etyki zawodowej, wiążą wszystkich pracowników.

Firma wdrożyła system ostrzegania, zwany także „whistleblowing”, do którego służy zarówno niniejsza strona internetowa jak i zewnętrzna infolinia. System ten umożliwia pracownikom firmy Carrefour, a także jej dostawcom i usługodawcom, zgłaszanie każdego zdarzenia lub zachowania, które narusza przyjęte Zasady Etyki w sposób gwarantujący poufność.