Nasze zobowiązanie

Jak dokonać zgłoszenia

Oświadczenie o ochronie informacji poufnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i informacji, zgodnie z Oświadczeniem o ochronie informacji poufnych.

Online

Telefonicznie

Po wypełnieniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma unikalny kod, nazywany „kluczem zgłoszenia". Taki klucz zgłoszenia oraz hasło należy zapisać i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Po upływie kilku dni roboczych można skorzystać z klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.

Grupa Raben przykłada szczególną wagę do niezawodności i odpowiedzialności. Dbamy o etyczne postępowanie we wszystkich relacjach w całym łańcuchu wartości, kierując się Kodeksem etycznym dostępnym zarówno dla naszych pracowników, jak i usługodawców. Nasz Kodeks etyczny zawiera ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi.

Grupa Raben dąży do tworzenia takiego środowiska pracy, w którym otwarta i szczera komunikacja jest wymogiem, a nie wyjątkiem. Pracownicy i partnerzy mogą zgłaszać problemy w sposób odpowiedzialny i skuteczny w przypadku, gdy odkryją, że mogło dojść do poważnego naruszenia zasad i przepisów.

Jednak gdy wolisz złożyć poufny raport, użyj infolinii prowadzonej przez zewnętrznego dostawcę, firmę EthicsPoint. Masz możliwość zgłaszania naruszenia naszego Kodeksu etycznego i Zasad zgodności z przepisami, a także możesz przekazać pytania o zasady i procedury lub własne sugestie i opinie w tym zakresie.

Najlepszym sposobem jest zawsze zgłoszenie problemu w sposób otwarty. Taka otwartość ułatwia nam zajęcie się problemem, wypracowanie właściwej metody dochodzenia, poznanie motywów działań i uzyskanie dodatkowych informacji. Podane informacje zostaną nam przekazane z zachowaniem poufności przez firmę EthicsPoint, a jeśli podasz swoją tożsamość, nie zostanie ona ujawniona bez Twojej zgody. Możesz także zgłosić problem anonimowo.

Czas reakcji jest kluczowym czynnikiem, więc należy zgłaszać problem jak najszybciej i nie czekać na zebranie ewentualnych dowodów. Z drugiej strony dowody na poparcie zarzutów zawsze są bardzo pomocne.

Gwarantujemy pracownikom, że ich uwagi zostaną wysłuchane. Będziemy Cię informować o postępach i wyniku dochodzenia w zakresie dopuszczalnym przez zasady poufności i ogólne przepisy prawa.

Więcej informacji w sekcji Często zadawane pytania dot. EthicsPoint.