Varsling@DNB

Varsling@DNB er en konfidensiell elektronisk kanal der du kan varsle om kritikkverdige forhold i DNB.

Rapporter en sak Be om råd Ta en telefon Følg opp saken din

Om Varsling@DNB

Varsling@DNB er en konfidensiell elektronisk kanal der du kan varsle om kritikkverdige forhold i DNB. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler (lover, forskrifter osv.), DNBs skriftlige etiske retningslinjer (Code of Conduct) eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Enhver, enten du er ansatt i DNB eller ekstern, kan varsle om kritikkverdige forhold i DNB gjennom Varsling@DNB. Du kan varsle på norsk eller engelsk. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Hvorfor bør jeg varsle om det jeg vet?

DNB skal ha en høy etisk standard i all vår virksomhet. Vi skal ha en kultur der det er åpenhet og lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold. I DNB tillater vi ikke noen form for represalier mot dem som i god tro varsler om kritikkverdige forhold.

Hvem kan jeg snakke med?

Varsling@DNB tilbyr i tillegg til online rapportering mulighet til å varsle over telefon.

Kan jeg velge å varsle anonymt?

Ja. Hvis du velger å rapportere anonymt, vil ingen av dine personlige opplysninger bli registrert.

Er varsling til Varsling@DNB sikkert og konfidensielt?

Varling til Varsling@DNB blir behandlet konfidensielt og vil være tilgjengelig kun for personene som behandler saken din.

Hva skjer etter at jeg har varslet gjennom Varsling@DNB?

Når du har varslet via Varsling@DNB, vil du motta en rapportnøkkel og et passord som du kan bruke til å følge saken videre. Du vil senest innen 7 dager motta en bekreftelse på at varselet er mottatt til vurdering. Senest innen 3 måneder vil du motta en tilbakemelding på oppfølging av realiteten i varselet.

Mottatte varsler håndteres av utredningsgruppen i DNBs konsernrevisjon som vurderer opplysningene og avgjør hva som skal gjøres videre. Konserndirektør for DNBs konsernrevisjon mottar en oppsummering av alle varsler. Varsler som gjelder ansatte i DNBs konsernrevisjon håndteres eksternt av selskapet BDO og deres avdeling for Compliance og Gransking.

Hvem administrerer Varsling@DNB?

DNB bruker det eksterne selskapet NAVEX/GCS Compliance Services Europe Unlimited, en uavhengig tjenesteleverandør i EU og deres programvare EthicsPoint til å administrere Varsling@DNB. Dette sikrer full konfidensialitet for alle varslere. EthicsPoint ligger på NAVEX sikre servere og er ikke del av DNBs nettverk eller tjenester. EthicsPoint sporer ikke din IP-adresse eller andre data fra din enhet, og lagrer ikke ditt telefonnummer eller tar opp samtalen.