Ilmoituksen tekeminen

On suositeltavaa käyttää sivun ylälaidassa olevaa ”Tee ilmoitus” –toimintoa. Web-lomake on turvallinen, nopea ja ohjattu tapa jättää ilmoituksesi. Ilmoituksen jätettyäsi sinulle annetaan yksilöllinen koodi (”report key”). On ehdottoman tärkeää, että kirjoitat koodin sekä saamasi salasanan muistiin ennen kuin suljet sovelluksen. Säilytä saamasi tunnisteet turvallisessa paikassa. Ilmoitukseesi vastataan parin päivän sisällä ja voit käydä tarkistamassa ilmoitukseesi liittyvät mahdolliset jatkokysymykset ja/tai palautteen hyödyntämällä koodiasi sekä salasanaasi.

Voit myös tehdä ilmoituksen myös puhelimitse:

Tehtävämme ja vastuumme

LähiTapiola-ryhmä edustaa, finanssialan toimijana, tiukasti ja laajasti säänneltyä toimialaa. Meille on tärkeää, että valitsemamme menettelytavat noudattavat yhtiön ja toimialan oikeita ja hyviä toimintamalleja. Haluamme toimia vastuullisesti ja rehellisesti. LähiTapiolalaisen käsikirjasta löytyvät Juridiset ohjeet sisältävät keskeiset, toimintaamme ohjaavat suuntaviivat ja hyvät toimintamallit.

LähiTapiolan tahtotilana on ylläpitää avointa ja rehellistä kommunikointikulttuuria, ja tavoitteenamme on rohkaista henkilöstöä ilmaisemaan myös huolenaiheitaan luontevasti. Haluamme, että voit epäröimättä ottaa yhteyttä esihenkilöösi tai yhtiösi johtoon, mikäli huomaat ohjeiden vastaista toimintaa tai muuta väärinkäytöstä tapahtuvan työympäristössäsi.

Suomessa astuu voimaan EU-direktiivin mukainen ilmoittajan suojelua koskeva laki, jonka tavoitteena on taata suojaa ilmoittajalle, joka on työnsä yhteydessä havainnut rikkomuksia. Rikkomisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tekoa, josta voi seurata vankeus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus. Direktiivi velvoittaa finanssialan toimijoita ottamaan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan.

LähiTapiola-ryhmän käytössä oleva ilmoituskanava Ilona täyttää direktiivin vaatimukset. Ilona on ulkoisen palveluntuottajan, NAVEXin ylläpitämä EthicsPoint –niminen raportointikanava, jossa voit ilmoittaa väärinkäytösepäilystä myös ilman tunnistautumista. Tunnistautuminen on kuitenkin suositeltavaa ilmoittajan suojelun varmistamiseksi. Lupaamme, että ilmoituksesi käsitellään ja siihen vastataan kohtuullisessa ajassa. Kaikki ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä.

Lisätietoja löydät UKK (PDF) osiosta.