Vítejte na Etické lince skupiny Draslovka

Jednou ze základních hodnot skupiny Draslovka je postupovat vždy správně (We always do the right thing). Transparentnost, etické jednání, dodržování zákonů a předpisů, osobní integrita, diverzitavzájemná tolerance jsou základní hodnoty, na kterých je skupina Draslovka postavena.

V Draslovce vytváříme prostředí, kde se každý zaměstnanec může obrátit na svého nadřízeného nebo vedení, kdykoliv se domnívá, že došlo k neetickému jednání, porušení etických hodnot, vnitřních předpisů nebo k jiné nekalé či protiprávní aktivitě. Kromě toho se může každý zaměstnanec, zákazník či obchodní partner obrátit na Etickou linku, která je navržena tak, aby zajistila anonymitu oznamovatele (pokud si přeje zůstat anonymní) a zajišťovala jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Etická linka může být použita pouze pro oznámení neetického, nekorektního či protiprávního jednání, popř. situací, které jiným způsobem porušují Etický kodex skupiny Draslovka nebo jiné vnitřní předpisy.

  • Po odeslání Vašeho oznámení nebo dotazu Vám bude přidělen kód k Vašemu oznámení.
  • Tento kód Vám umožní nejen sledovat stav řešení Vašeho oznámení nebo dotazu, ale také doplnit další informace nebo dokumenty.
  • Doporučujeme Vám pravidelně sledovat stav Vašeho oznámení, abyste mohli zkontrolovat jeho řešení

Všechny oznámení a dotazy týkající se neetického jednání jsou důsledně a objektivně prošetřeny. Na základě zjištěných skutečností jsou v případě potřeby přijímána nápravná opatření.

Zaměstnanci Draslovky mohou rovněž kontaktovat oddělení Compliance skupiny Draslovka na důvěrné adrese ethics@draslovka.com .

Ochrana před odvetnými opatřeními

V Draslovce netolerujeme jakékoliv omezování oznámení, která jsou podávána čestně a v dobré víře. Současně takovým oznamovatelům zajistíme ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Stejná ochrana se vztahuje i osoby, které v souvislosti s prošetřováním v dobré víře poskytnou jakékoliv související informace či důkazy. Veškerá případná odvetná opatření prošetříme.

Více informací o Etické lince skupiny Draslovka naleznete v části Často kladené dotazy .

Podání oznámení

Po odeslání Vašeho oznámení obdržíte unikátní kód. Tento kód a heslo si poznamenejte a uschovejte je na bezpečném místě. Po 5 až 6  pracovních dnech si pomocí kódu a hesla zkontrolujte, zda jste k Vašemu oznámení obdrželi zpětnou vazbu nebo doplňující otázky.