Informační linka (Whistle-blowing Hotline)

Řízení podnikání s integritou

Ennovi je odhodlán řídit naše podnikání eticky a bezúhonně. Náš závazek nám umožňuje chránit a udržovat důvěru, kterou jsme získali od našich zúčastněných stran, a důvěru, kterou v nás mají.

Pokud víte o jakémkoli neetickém nebo nezákonném chování, ke kterému došlo v souvislosti s naším obchodem, můžete odeslat oznámení kliknutím na níže uvedený odkaz. Odplata proti osobě, která podává zprávu v dobré víře, nebude tolerována.

Často kladené otázky

Kliknutím sem zobrazíte odpovědi na časté dotazy týkající se této linky pro oznamování.

Odeslat zprávu

Kliknutím sem podáte zprávu o jakémkoli neetickém nebo nezákonném chování.

Zkontrolujte stav hlášení

Kliknutím sem zobrazíte stav dříve odeslané zprávy.

Zdroje

Kliknutím sem zobrazíte seznam zdrojů.