Jak podat oznámení

Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a informací tak, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Online

Telefonická oznámení

Poté, co dokončíte zprávu, Vám bude přidělen jedinečný kód zvaný „klíč oznámení". Zapište si svůj klíč oznámení a heslo a bezpečně je uložte. Po několika pracovních dnech použijte svůj klíč oznámení a heslo pro zkontrolování svého oznámení, abyste zjistili, jaká je odpověď nebo zda nejsou nějaké dotazy.

Raben Group je společnost se silnými hodnotami spolehlivosti a zodpovědnosti. Dbáme na etické prvky všech vztahů v celém hodnotovém řetězci v rámci Etického kodexu dostupného pro naše zaměstnance i poskytovatele služeb. Náš Etický kodex obsahuje obecné pokyny zabývající se obchodními vztahy a zahrnující nejpřísnější etické normy.

Společnost Raben Group se zavázala udržovat prostředí, kde je otevřená a upřímná komunikace očekáváním, nikoli výjimkou. Zaměstnanci a partneři mohou v případě zjištění informací, které považují za vážné porušení správných postupů, vyslovit své obavy zodpovědným a efektivním způsobem.

Chcete-li raději oznámit danou situaci prostřednictvím důvěrné zprávy, použijte tuto horkou linku, jejíž správu zajišťuje nezávislá společnost EthicsPoint. Máte možnost odesílat oznámení související s porušením pravidel uvedeným v našem Etickém kodexu a Zásadách dodržování pravidel a také požádat o pomoc týkající se zásad a postupů a poskytování návrhů a zpětné vazby.

Nejlepším způsobem jak vyjádřit obavy je udělat to otevřeně. Otevřenost nám usnadňuje řešení problému, rozhodnutí o způsobu prošetření záležitosti, pochopení motivů a získání dalších informací. Poskytnuté informace nám budou odeslány důvěrně společností EthicsPoint a pokud uvedete své jméno, nebude uvedeno bez Vašeho souhlasu. V případě potřeby můžete oznámit problém anonymně.

Čas je kriticky důležitý, proto informujte o svých obavách co nejdříve a nečekejte na shromáždění důkazů. Na druhou stranu důkazy podporující jakákoliv obvinění jsou velmi užitečné.

Zaručujeme Vám, že vyslechneme všechny Vaše připomínky. Budeme Vás informovat o průběhu a výsledku vyšetřování v rámci zachování mlčenlivosti nebo dodržení právních omezení v obecné rovině.

Další informace naleznete v části Často kladené dotazy o systému EthicsPoint.