Нашият ангажимент

Месер Груп е организация, която цени високо отговорността и честността. Нашият Етичен Кодекс съдържа насоки за поддържане на най-високи етични стандарти в бизнеса.

Месер Груп поддържа работна атмосфера, в която откритата и честна комуникация е правило, а не изключение. Ние искаме да се чувствате уверени да се обръщате към прекия си ръководител или управата в случаите, когато смятате, че са налице нарушения на политики или стандарти.

В случаите, когато предпочитате да подадете конфиденциален анонимен сигнал, ние Ви препоръчваме да използвате тази гореща линия, поддържана от външния доставчик EthicsPoint. Не се колебайте да подавате сигнали за нарушения на нашия Етичен кодекс, както и да търсите насоки във връзка с политики и процедури, като подавате положителни предложения и примери.

Предоставената от Вас информация ще ни бъде изпратена от EthicsPoint конфиденциално и анонимно, ако това е Вашето желание. Ние гарантираме, че гласът Ви ще бъде чут.

Вижте Често задавани въпроси на EthicsPoint за повече информация.

Нашата Система за управление на съответствието се базира на Кодекс - набор от правила, ръководещи ежедневната работа на нашите служители.

Моля да имате предвид, че са налице (а) общи правила, валидни за цялата Група и (б) специфични правила за регион (i) Messer Group без регион Америка и (ii) регион Messer Americas (САЩ, Канада, Чили, Бразилия, Колумбия, Пуерто Рико и Американски Вирджински Острови).

За да подадете сигнал

След като подадете сигнал ще Ви бъде издаден уникален код, наречен "ключ." Запишете номера на Вашия ключ и парола и ги пазете на сигурно място. След 5-6работни дни използвайте ключа и паролата си, за да проверите за обратна връзка и въпроси по подадения от Вас сигнал.