Hoppa till huvudinnehållet

Anmälan

Använd helst funktionen ”Gör en anmälan” som finns uppe på sidan. Web-formuläret är ett säkert, snabbt och kontrollerat sätt att göra en anmälan. När du gjort anmälan får du en kod (”report key”).Det är mycket viktigt att du skriver upp koden och lösenordet före du stänger applikationen. Spara uppgifterna du fått på en säker plats. Du får ett svar på din anmälan inom några dagar och med koden och lösenordet kan du logga in och läsa eventuella tilläggsfrågor och/eller respons.

Du kan även göra en anmälan per telefon:

  • ELLER

Vår uppgift och vårt ansvar

I rollen av en aktör inom finansbranschen representerar LokalTapiola-gruppen en bransch som har en strikt och omfattande reglering. För oss är det viktigt att vi går till väga enligt korrekta och bra verksamhetsmodeller för bolaget och för branschen. Vi vill verka ansvarsfullt, hållbart och ärligt. LokalTapiola vill upprätthålla en öppen och ärlig kommunikationskultur och vi strävar efter att det ska vara naturligt för våra intressentgrupper att rapportera om överträdelser via vår rapporteringskanal.

I enlighet med EU:s direktiv träder en lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser i kraft i Finland och målet med lagen är att säkerställa skyddet för en person som rapporterar om överträdelser i samband med sitt arbete. Med överträdelse avses i det här sammanhanget en gärning som kan leda till fängelse, böter eller administrativ påföljd av straffkaraktär. Direktivet förpliktar aktörer inom finansbranschen att ta i bruk en intern rapporteringskanal.

LokalTapiola-gruppen använder en rapporteringskanal under namnet EthicsPoint som upprätthålls av den utomstående tjänsteleverantören NAVEX. Via kanalen du kan rapportera misstankar om överträdelser utan att du behöver identifiera dig. Identifiering rekommenderas dock för att säkerställa skyddet för personen som rapporterar. Vi lovar att din rapport behandlas och att du får ett svar inom rimlig tid. Vänligen beakta att kanalen ska användas endast till att rapportera misstankar om överträdelser och inte till exempel för att reklamera ersättningsbeslut eller ge fritt formulerad respons. För det finns det egna kanaler. Alla rapporteringar ska göras i god tro.

Rapporterna behandlas av LokalTapiolas enhet för intern revision.

Mer information finns under EthicsPoint FAQs.