Vårt åtagande

Förhindra och tackla potentiella oegentligheter

Consolis bryr sig om sina anställda och avser att säkerställa respektfulla affärsmetoder vart än vi arbetar i världen. För att förhindra och tackla potentiella oegentligheter inom koncernen implementerar vi en intern rapporteringsverktyget som sköts av en tredjepartsleverantör, NAVEX Global. Denna rapporteringsverktyget erbjuder möjligheten att rapportera potentiella oegentligheter (korruption, datasekretess, arbetsfrågor, hälsa och säkerhet och brott mot policyer, samt andra ärenden) under skydd av anonymitet (om du så önskar och när det tillåts enligt lokal lagstiftning) antingen online eller via våra kostnadsfria telefonnummer.

Det är vår angelägenhet att se till att vi agerar etiskt mot varandra: våra kollegor, våra klienter och kunder, våra leverantörer och andra externa intressenter samt miljön, enligt vad som anges i vår Uppförandekod och våra policyer (som innehåller allmänna tillvägagångssätt och riktlinjer för att bedriva en verksamhet med högsta standard vad gäller etik och efterlevnad).

Vi förväntar oss att du rapporterar om du befarar att ett brott mot policyer eller standarder har inträffat, oavsett om det gäller bedrägeri, kränkning eller andra oegentligheter på arbetsplatsen. I sådana fall kan du besluta dig för att säga ifrån och ta kontakt med din chef eller ledningen, eller om du inte känner dig bekväm med det, så kan du använda rapporteringsverktyget.

Den information du tillhandahåller skickas av NAVEX Global till oss helt konfidentiellt och anonymt om du så önskar.

Se Vanliga frågor för ytterligare information.