Speak Up

«Hver av oss har en rolle når det gjelder å beskytte vårt selskap, vårt rykte og merkevarene vi selger.»

Damian Gammell, CEO

Hvis du har en bekymring, vil vi handle

Dele en bekymring på nettet Dele en bekymring per telefon Følge opp en eksisterende bekymring Ytterligere ressurser

Seks ting du trenger å vite om Speak Up

Hva er Speak Up?

Speak Up er CCEPs rapporteringskanal. Det er en konfidensiell kanal via telefon eller Internett hvor man kan ta opp mistanker eller bekymringer om mulige brudd på våre etiske retningsliner, sentrale retningslinjer eller loven.


Hvem administrerer CCEPs Speak Up-kanaler?

CCEP Speak Up administreres av et uavhengig selskap (NAVEX), og er tilgjengelig 24 timer i døgnet, syv dager i uken, og kan ta seg av oppringninger på alle våre lokale språk. Når du tar opp bekymringer, har du muligheten til å forbli anonym.

Hvem andre kan jeg prate med?

CCEP oppfordrer deg til å si ifra gjennom den kanalen som du er mest komfortabel med, slik som din linjeleder, et annet medlem av ledelsen, din lokale P&C-business partner, juridisk avdeling, sikkerhetsavdelingen eller etikk- og samsvarteamet.

Hva skjer etter at jeg tar kontakt med Speak Up?

Når du sender inn et spørsmål eller en bekymring per telefonen eller på nettet, vil du få en rapportnøkkel og et passord som du kan bruke til å følge opp innsendelsen din. Hver situasjon som rapporteres, vil bli etterforsket i henhold til CCEPs retningslinjer for Speak Up.


Hva er CCEPs syn på represalier?

CCEP tolererer ikke noen form for represalier mot noen som sender inn en rapport i god tro. Vi ser på represalier som brudd på retningslinjene. Vår forpliktelse når det gjelder dette står oppført i den første delen av de etiske retningslinjene våre. Vi ønsker å tilby en trygg, sunn og produktiv arbeidsplass for våre ansatte. Alle rapporter om represalier blir grundig etterforsket.

Er rapporter til Speak Up sikre og konfidensielle?

CCEP bruker NAVEXs EthicsPoint saksadministrasjonsprogram til å støtte administrasjonen av Speak Up. EthicsPoint ligger på NAVEXs sikre servere, og er ikke en del av CCEPs nettsted eller intranett. Alle forhold du rapporterer vil bli holdt konfidensielle i den grad det er mulig.