Meld een probleem Follow-up van een report Ondersteunende documenten                     Corporate Conduct Charter Gedragscode voor Werknemers Voor aanvullende lokale codes verwijzen wij u naar de betreffende lokale Daiichi Sankyo-organisatiewebsites. FAQs

Onze niet-aflatende inzet voor ethisch gedrag

Welkom beste bezoeker

Daiichi Sankyo zet zich in voor het behalen van commerciële, onderzoeks- en ontwikkelingssuccessen op een ethische en wettelijk conforme manier en in een omgeving waar open, eerlijke communicatie de verwachting is, en niet de uitzondering. Ons Corporate Conduct Charter en onze gedragscode voor medewerkers bevatten de fundamentele principes volgens welke elke medewerker van Daiichi Sankyo moet werken.

Alle medewerkers, agenten, klanten en externe leveranciers van Daiichi Sankyo worden aangemoedigd om elke vermoedelijke schending van de wet, het beleid en/of de procedures van Daiichi Sankyo onmiddellijk te melden. Read More.

Meldingen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de Compliance-, de Juridische of de HR-afdeling van uw Daiichi Sankyo-filiaal, of via de online of telefonische meldingskanalen van deze Daiichi Sankyo Integrity Alert, die ook anonieme melding mogelijk maakt. Elke betrokken aangesloten onderneming van Daiichi Sankyo zal trachten ontvangen meldingen vertrouwelijk te behandelen, informatie alleen openbaar te maken op een need-to-know-basis, en zal trachten de identiteit van een melder te beschermen voor zover wettelijk mogelijk.

Uw bereidheid om naar voren te treden is belangrijk voor ons en we danken u dat u de tijd heeft genomen om uw bezorgdheid te melden. Onthoud: elke werknemer, agent, klant of derde partij die te goeder trouw een bezorgdheid over een mogelijke overtreding meldt, wordt beschermd tegen vergelding! Elke handeling tot of dreiging met vergelding tegen iemand die een vermoedelijke schending meldt, wordt beschouwd als een ernstige schending van onze principes en kan worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag.

U kunt op elk moment gevolg geven aan eerder ingediende rapporten.

Meld een probleem

Dien een rapport in over feitelijk of mogelijk wangedrag.

Meld een probleem

Stel een vraag

Stel een vraag over Ethics & Compliance

Stel een vraag

FAQ

Kan ik een melding doen en anoniem blijven?

Ja, u heeft de mogelijkheid om anoniem te blijven. Lees verder.

Wat moet ik doen als ik te maken krijg met vergelding voor het melden van wangedrag of onethisch gedrag?

Daiichi Sankyo tolereert geen bedreigingen of represailles tegen personen die te goeder trouw informatie verstrekken in verband met meldingen van feitelijk of mogelijk wangedrag. Lees verder