Speak Up

“Als u ooit iets waarneemt tijdens uw interactie met een lid van de Grafton Group dat als onveilig, onethisch of immoreel kan worden beschouwd, laat dan van u horen! We nemen meldingen die te goeder trouw worden gemeld zeer serieus en tolereren geen enkele vorm van represailles tegen iemand die dergelijke zaken meldt.”

– Eric Born, Grafton Group CEO

Een melding doen Een vraag stellen Een bestaande melding opvolgen

Zes dingen die u moet weten over Speak Up!

Wat is Speak Up?

Speak Up is de meldingsdienst van Grafton Group voor collega’s en anderen die zijn verbonden aan de Group om zorgen te melden als men het redelijke geloof heeft dat er sprake is van een misstand op het werk. Bij deze actie, ook wel ‘klokkenluidern’ genoemd, verstrekt men het bedrijf bepaalde informatie waarvan zij zich tijdens het werk bewust zijn geworden. Ga naar onze website voor informatie over het melden van kwesties met betrekking tot de klantenservice.Wie beheert Speak Up?

Speak Up wordt beheerd door een onafhankelijk bedrijf (NAVEX). Deze meldingsdienst is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en kan meldingen in diverse talen verwerken, waaronder in het Engels en Nederlands. Wanneer u een bezorgdheid uit, hebt u de optie om anoniem te blijven.

Wie kan ik nog meer spreken?

Grafton Group moedigt collega’s aan om zorgen die zij hebben in eerste instantie te melden bij hun direct leidinggevende. Als u liever niet met uw lijnmanager direct leidinggevende spreekt, kunt u uw zorg melden bij een ander lid van het management, uw CEO, uw plaatselijke HR adviseur, de vertrouwenspersoon of Internal Audit. Als u met iemand buiten de Group wilt praten, kunt u gebruikmaken van de meldingsdienst Speak Up.

Wat gebeurt er nadat ik contact heb opgenomen met Speak Up?

Wanneer u telefonisch of via internet uw bezorgdheid uit, ontvangt u een meldingscode en moet u een wachtwoord aanmaken. Deze kunt u gebruiken om uw melding op te volgen. Elke gemelde situatie zal worden onderzocht in overeenstemming met het Speak Up-beleid van Grafton Group. Het Group Internal Audit-team zal uw melding direct onderzoeken of dit door iemand in het bedrijf laten doen. Wanneer het onderzoek door het bedrijf wordt uitgevoerd, zal het Group Internal Audit-team de voortgang ervan bewaken en de uitkomst evalueren om na te gaan of het onderzoek goed is uitgevoerd.


Wat is het standpunt van Grafton Group ten aanzien van represailles?

Grafton Group tolereert geen represailles tegen iemand voor het te goeder trouw indienen van een melding. We beschouwen represailles als wangedrag. Onze toewijding hieraan is opgenomen in ons Beleid. We streven ernaar om een veilige, gezonde en productieve werkplek te creëren voor onze collega’s en medewerkers. Elke melding van represailles wordt grondig onderzocht.

Zijn meldingen via Speak Up beveiligd en vertrouwelijk?

Grafton Group gebruikt NAVEX’s casebeheertoepassing EthicsPoint om de administratie van Speak Up te ondersteunen. EthicsPoint wordt gehost op beveiligde servers van NAVEX en vormt geen onderdeel van de website of het intranet van Grafton Group. Alle meldingen worden zoveel mogelijk vertrouwelijk behandeld. Wanneer u uw identiteit bekend maakt bij het melden van wangedrag, kunt u ervan uitgaan dat alleen de personen die uw melding onderzoeken hiervan op de hoogte zullen zijn.