Vjerujemo da visoki poslovni standardi imaju ključnu ulogu
u osiguravanju našeg kontinuiranog rasta i uspjeha. Riječ je o tome
da budemo pravedni u svojim postupcima kako bismo mogli biti ponosni
na posao koji obavljamo.

Prijavljivanje putem interneta Naknadno praćenje

Zaštita društva Hempel – Življenje u skladu s vrijednostima

Poslovanje društva Hempel izgrađeno je na povjerenju – povjerenju naših klijenata i naših zaposlenika. Povjerenje se stječe osiguravanjem pouzdanosti u okviru načina na koji poslujemo.

U društvu Hempel ozbiljno shvaćamo svoj Kodeks ponašanja i Politiku poslovne etike te smo oduvijek poticali svoje zaposlenike da prijave sva potencijalna kršenja ili nedoumice u vezi s tim smjernicama.

Društvo Hempel potiče svoje zaposlenike da prijavljuju situacije u kojima sumnjaju na to da je netko zanemario ili namjerno prekršio zakone ili interna pravila u područjima prijevare, korupcije i podmićivanja, zdravlja, sigurnosti i okoliša (HSE), neetičkog ponašanja višeg rukovodstva, diskriminacije i uznemiravanja ili kršenja prava tržišnog natjecanja putem kanala koji vam najviše odgovara, kao što su vaš izravno nadređeni rukovoditelj, drugi član uprave ili odgovarajuća pomoćna funkcija, kao što su pravni ili ljudski resursi.

Dežurna linija za etička pitanja društva Hempel dostupna je kao alternativa ako vam je neugodno prijavljivati putem drugih kanala ili kada biste svoju zabrinutost željeli izraziti anonimno.

Dežurna linija za etička pitanja društva Hempel također je dostupna našim poslovnim partnerima ili drugim dionicima kako bi izravno prijavili ozbiljna i povjerljiva pitanja etičkom odboru društva Hempel.

Bez obzira na to tko podnosi prijavu ili kako je ta prijava zaprimljena, uključujući putem telefona, e-pošte, dežurne linije za etička pitanja društva Hempel, provodi se istraga navodnog nedoličnog ponašanja. Istraga mora biti brza, objektivna i neovisna te poštivati povjerljivost uključenih osoba, istovremeno štiteći pravne interese društva Hempel. Opseg istraga odražava složenost i prirodu iznesenih navoda.

Izostanak provedbe istrage može naštetiti vjerodostojnosti društva Hempel među zaposlenicima i drugim dionicima te izložiti društvo Hempel tužbama, novčanim kaznama ili kaznama putem nadležnih tijela.

Ne toleriramo odmazdu zaposlenicima koji prijave podnose u dobroj vjeri. Međutim, lažne optužbe koje se namjerno prijave putem dežurne linije za etička pitanja društva Hempel te ponovljeno prijavljivanje očito neutemeljenih incidenata mogu imati disciplinske posljedice za novinara.

O dežurnoj liniji za etička pitanja društva Hempel

Dežurna linija za etička pitanja društva Hempel smještena je na NAVEX-ovim sigurnim poslužiteljima i nije dio web-mjesta ni intraneta društva Hempel. Svaka prijava koju podnesete bit će povjerljiva u najvećoj mogućoj mjeri tijekom provođenja temeljite istrage. Osobe će biti obaviještene i/ili uključene u istragu samo na temelju onih činjenica koje moraju poznavati.

Vanjski kanali za prijavu

Potičemo vas da interno izrazite zabrinutost putem vlastitih kanala za prijavu društva Hempel. Kada izrazite svoju zabrinutost, pružate nam priliku da razmotrimo stvar i zajednički poradimo na održavanju vrijednosti društva Hempel.

Međutim, to ne utječe na zakonska prava koja biste mogli imati da se izravno obratite nadležnim tijelima. Na primjer, unutar EU-a možete se odlučiti prijaviti zabrinutosti agencijama lokalnih tijela vlasti; za više informacija kliknite ovdje .