Siirry pääsisältöön

Ilmoituksen tekeminen

On suositeltavaa käyttää sivun ylälaidassa olevaa ”Tee ilmoitus” –toimintoa. Web-lomake on turvallinen, nopea ja ohjattu tapa jättää ilmoituksesi. Ilmoituksen jätettyäsi sinulle annetaan yksilöllinen koodi (”report key”).On ehdottoman tärkeää, että kirjoitat koodin sekä saamasi salasanan muistiin ennen kuin suljet sovelluksen. Säilytä saamasi tunnisteet turvallisessa paikassa. Ilmoitukseesi vastataan parin päivän sisällä ja voit käydä tarkistamassa ilmoitukseesi liittyvät mahdolliset jatkokysymykset ja/tai palautteen hyödyntämällä koodiasi sekä salasanaasi.

Voit myös tehdä ilmoituksen myös puhelimitse:

  • TAI

Tehtävämme ja vastuumme

LähiTapiola-ryhmä edustaa, finanssialan toimijana, tiukasti ja laajasti säänneltyä toimialaa. Meille on tärkeää, että valitsemamme menettelytavat noudattavat yhtiön ja toimialan oikeita ja hyviä toimintamalleja. Haluamme toimia vastuullisesti ja rehellisesti. LähiTapiolan tahtotilana on ylläpitää avointa ja rehellistä kommunikointikulttuuria, ja tavoitteenamme on rohkaista sidosryhmiämme kertomaan havaituista väärinkäytöstilanteista ilmoituskanavamme kautta.

Suomessa astuu voimaan EU-direktiivin mukainen ilmoittajan suojelua koskeva laki, jonka tavoitteena on taata suojaa ilmoittajalle, joka on työnsä yhteydessä havainnut rikkomuksia. Rikkomisella tarkoitetaan tässä yhteydessä tekoa, josta voi seurata vankeus, sakko tai rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus. Direktiivi velvoittaa finanssialan toimijoita ottamaan käyttöön sisäisen ilmoituskanavan.

LähiTapiola-ryhmän käytössä on Navexin ylläpitämä EthicsPoint –niminen raportointikanava, jossa voit ilmoittaa väärinkäytösepäilystä myös ilman tunnistautumista. Tunnistautuminen on kuitenkin suositeltavaa ilmoittajan suojelun varmistamiseksi. Lupaamme, että ilmoituksesi käsitellään ja siihen vastataan kohtuullisessa ajassa. Huomioithan, että kanava on tarkoitettu vain väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen eikä esimerkiksi korvauspäätöksistä reklamoimiseksi tai vapaamuotoiseen asiakaspalautteeseen, joille on omat kanavansa. Kaikki ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä.

Ilmoitusten käsittelystä vastaa LähiTapiolan sisäisen tarkastuksen toiminto.

Lisätietoja löydät EthicsPoint FAQs osiosta.