Securitas AB

Chú ý! Trang web này có máy chủ nằm trong số các máy chủ an ninh của EthicsPoint và không phải một phần của trang web hoặc mạng nội bộ của Securitas AB.

Tuyên bố từ
Chủ tịch và Tổng giám đốc Điều hành (CEO)

Magnus AhlqvistHoạt động kinh doanh của Securitas được xây dựng dựa trên sự tín nhiệm.

Bằng việc nêu lên mối quan ngại về liêm chính, bạn giúp bảo vệ các giá trị cốt lõi của chúng ta và từ đó bảo vệ nhãn hiệu Securitas và tất cả những người liên quan – nhân viên, cổ đông, khách hàng. Để hỗ trợ việc liên lạc với người giám sát, người quản lý, đại diện Nhân sự địa phương hoặc cơ quan pháp lý địa phương, bộ phận pháp lý hoặc chức năng rủi ro của bạn, chúng tôi đã thiết lập Đường dây Liêm chính 24/7 để bạn báo cáo các mối quan ngại của mình.

Tại Securitas, chúng tôi tin tưởng rằng kinh doanh có trách nhiệm là kinh doanh tốt.

Magnus Ahlqvist
Chủ tịch và CEO Securitas AB

Giá trị và Đạo đức của Securitas:

To access the Securitas Integrity Reporting Policy: click here.

Để tiếp cận Đường dây Liêm chính bằng điện thoại: nhấp vào đây.

Các Câu hỏi Thường gặp

  • Tôi có thể báo cáo vấn đề gì?

    Điều đó tùy thuộc vào vấn đề đó xảy ra tại quốc gia nào. Khi bạn vào hệ thống, bạn sẽ thấy những vấn đề nào bạn có thể báo cáo theo các tùy chọn sẵn có, vì điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia.

  • Tôi có thể ẩn danh hay không?

    Có thể báo cáo ẩn danh ở hầu hết các quốc gia, nhưng chúng tôi xin khuyến khích bạn cho biết tên của mình. Việc điều tra có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn nếu chúng tôi có thể liên lạc với bạn trực tiếp.

  • Làm thế nào tôi nhận được phản hồi về báo cáo của mình?

    Khi bạn báo cáo vấn đề thông qua Đường dây Liêm chính của Securitas, bạn sẽ nhận được tên người dùng duy nhất và được yêu cầu chọn mật khẩu. Bạn có thể truy cập vào hệ thống bất cứ lúc nào, kiểm tra tiến trình bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng vấn đề của bạn đã được nhận trong vòng 3-5 ngày. Tất cả các vấn đề đều sẽ được điều tra và bạn sẽ nhận được phản hồi thích hợp.

Thêm câu hỏi thường gặp...

Để báo cáo trực tuyến:

Nhấp vào Đây để Quay lại

Để nộp báo cáo:

Mã Báo Cáo:
Mật khẩu:
 

Nhấp vào Đây để Quay lại

Để lập báo cáo bằng điện thoại:

Nhấp vào Đây để Quay lại

Các cách báo cáo khác.

Nếu bạn có mối quan ngại, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo mối quan ngại đó cho người giám sát, người quản lý, đại diện Nhân sự địa phương hoặc cơ quan pháp lý địa phương, bộ phận pháp lý hoặc bộ phận chức năng kiểm soát rủi ro của bạn.

Thư: Cán bộ CSR Nhóm
Securitas AB
P.O. Box 12307
S-102 28 Stockholm
Thụy Điển
Email: integrity@securitas.com

Nhấp vào Đây để Quay lại

Việc bảo vệ giá trị cốt lõi của chúng ta bắt đầu từ bạn

Sứ mệnh của Securitas là bảo vệ các gia đình, nơi làm việc và cộng đồng và các hoạt động của chúng ta được dựa trên ba giá trị cơ bản nền tảng: Liêm chính, Cẩn mật và Sẵn sàng giúp đỡ .

Chúng tôi tự hào về nhân viên của mình và chúng tôi muốn bạn biết rằng tiếng nói của bạn quan trọng trong công ty của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng bạn giúp chúng tôi bằng cách lên tiếng bất cứ khi nào có bất kỳ tình huống nào đe dọa tới giá trị và đạo đức cốt lõi và danh tiếng của chúng ta. Khi bạn báo cáo việc không tuân thủ và các mối quan ngại, là bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để khắc phục tình hình. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết lập hệ thống báo cáo cho nhân viên của mình.

Trang web này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và để bổ sung chứ không nhằm mục đích thay thế trách nhiệm của ban quản lý. Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo mối quan ngại của mình cho người giám sát, người quản lý, đại diện Nhân sự địa phương hoặc cơ quan pháp lý địa phương, bộ phận pháp lư hoặc bộ phận chức năng kiểm soát rủi ro của bạn. Chúng tôi cung cấp kênh liên lạc bổ sung này để cho phép bạn có thêm một cách khác để nêu lên mối quan ngại của mình.

Hãy chọn một lựa chọn ở trên để gửi báo cáo mới hoặc theo dõi báo cáo hiện có đã được gửi.

Securitas cấm bất kỳ sự trả thù nào đối với các nhân viên thiện chí báo cáo mối quan ngại hoặc khiếu nại.

Bạn sẽ nhận được xác nhận rằng vấn đề của bạn đã được nhận trong vòng 3-5 ngày. Tất cả các vấn đề đều sẽ được điều tra và bạn sẽ nhận được phản hồi thích hợp.