Integrity Hotline

“มาตรฐานจริยธรรมระดับสูงคือรากฐานของธุรกิจของเรา Code of Conduct ใช้กับพวกเราทุกคน ทุกภูมิภาคและในทุกๆ สถานการณ์"

คุณอเล็กซานดรา ไรช์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค (CEO dtac)
รายงานข้อกังวล ติดตามผลการรายงานของท่าน สอบถามเพื่อขอคำแนะนำ ทรัพยากรต่างๆ

เกี่ยวกับสายด่วน

Integrity Hotline (สายด่วนกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร) คือช่องทางที่เป็นความลับสำหรับการตั้งคำถามและการรายงาน แจ้งข้อกังวลสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและเป็นการละเมิดดีแทคธรรมาภิบาล รวมไปถึงการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบและเอกสารธรรมาภิบาลอื่นใด (Governing Documents) ท่านสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://dtac.ethicspoint.com (โปรดใช้เบราว์เซอร์ Chrome ในการเปิดเท่านั้น) โดยสามารถรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราจะเก็บข้อมูลการรายงานของท่านไว้เป็นความลับและเคารพสิทธิของท่าน เราสนับสนุนพนักงาน ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ และผู้ถือหุ้น ในการรายงานผ่านสายด่วนดังกล่าว

กรุณาติตต่อหน่วยงานบริการลูกค้าเพื่อแจ้งข้อกังวลใดๆของลูกค้า

ฉันสามารถคุยกับใครได้อีกบ้าง

ดีแทคสนับสนุนให้ท่านสอบถามหรือรายงานผ่านช่องทางหรือบุคคลที่ท่านไว้ใจที่สุด นอกเหนือจากการใช้สายด่วนในการรายงานหรือขอคำปรึกษาแล้ว ท่านยังสามารถแจ้งไปยังผู้จัดการในสายบังคับบัญชาของท่านหรือหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics & Compliance Department) ของดีแทคได้

ข้าพเจ้าสามารถรายงานโดยไม่ระบุชื่อได้หรือไม่

ถ้าท่านรายงานโดยไม่ระบุชื่อ ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามถ้าหากท่านแจ้งข้อมูลส่วนตัวกับเรากระบวนการชี้แจงหรือสอบสวนข้อรายงานของท่านจะง่ายและชัดเจนขึ้น

ใครเป็นผู้ดูแล Integrity Hotline

Integrity Hotline จะดูแลรับผิดชอบโดยบริษัท NAVEX Global ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่บริษัทในเครือฯ ซึ่งตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป เพื่อรับรองการรักษาข้อมูลความลับและท่านยังสามารถรายงานโดยไม่จำต้องระบุชื่อ โดยหน่วยงานสอบสวน (Investigation Department) จะเป็นผู้ดูแลรายงานการร้องเรียนทั้งหมด สอบสวนและทำสรุปรายงานการสอบสวน รวมถึงให้ข้อมูลกับผู้ร้องเรียน หน่วยงานสอบสวนเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระจากหน่วยงานกำกับดูแลและจริยธรรมองค์กร (Ethics & Compliance Department)

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากติดต่อ Integrity Hotline

เมื่อท่านได้ส่งคำถามหรือข้อกังวลผ่านทางเว็บไซต์ ท่านจะได้รับรหัสรายงาน และรหัสผ่านในการติดตามการรายงานของท่าน จากนั้น รายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งถึงหน่วยงานสอบสวน (Investigation Department) หลังจากนั้น ผู้ที่รับเรื่องรายงานจะทบทวนข้อมูลของท่าน พร้อมกับวางแผนขั้นตอนถัดไป

เหตุใดข้าพเจ้าจึงต้องรายงานสิ่งที่ข้าพเจ้าทราบ

ความซื่อสัตย์ การเปิดเผยและความโปร่งใสคือพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของดีแทค เราได้ตั้งเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นและทำงานที่อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นรากฐานของธุรกิจของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เราทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และหากพบว่ามีบุคคลใดไม่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานดีแทคธรรมาภิบาล ท่านจะต้องรายงานการกระทำนั้นๆ ที่ถือเป็นการละเมิดดีแทคธรรมาภิบาล ผ่านIntegrity Hotline ทั้งนี้หากท่านต้องการคำแนะนำ ท่านสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์ที่อาจไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมใดๆ ได้จาก Ethics & Compliance Officer หรือสอบถามผ่านทาง Integrity Hotline หรือผู้จัดการในสายบังคับบัญชาของท่าน ดีแทคจะไม่ยอมให้ผู้ใดกระทำการแก้แค้นผู้สุจริตที่แจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนดีแทคธรรมาภิบาล

การรายงานไปยัง Integrity Hotline มีความปลอดภัยและเป็นความลับหรือไม่

ดีแทคใช้แอพลิเคชั่นบริหารจัดการรายกรณีของ NAVEX Global ที่มีชื่อว่า EthicsPoint เพื่อจัดทำสายด่วน ซึ่ง EthicsPoint นั้นอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของ NAVEX Global และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ตของดีแทค โดยที่เราจะไม่ติดตามที่อยู่ IP ของท่านหรือข้อมูลอื่นๆ จากเครื่อง PC ของท่าน และเราจะไม่เก็บหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลใดๆ ของท่าน รายงานใดๆ ที่ท่านส่งมาจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวน (Investigation Department) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

โปรแกรมนี้มิใช่บริการฉุกเฉิน:
กรุณาอย่าใช้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อรายงานเหตุที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ระบบจะไม่มีการตอบรับในทันที หากท่านต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของท่าน