Integrity Hotline

“มาตรฐานจริยธรรมระดับสูงคือรากฐานของธุรกิจของเรา Code of Conduct ใช้กับพวกเราทุกคน ทุกภูมิภาคและในทุกๆ สถานการณ์"

คุณชารัด เมห์โรทรา, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค (CEO dtac)
รายงานข้อกังวล ติดตามผลการรายงานของท่าน สอบถามเพื่อขอคำแนะนำ ทรัพยากรต่างๆ

เกี่ยวกับสายด่วน

Integrity Hotline เป็นช่องทางลับในการสอบถามข้อมูลและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Telenor ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเอกสารที่มีผลบังคับใช้ต่าง ๆ บริการนี้สามารถใช้ได้ผ่านทางเว็บ โดยให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับแจ้งเหตุในภาษาท้องถิ่นสำหรับพื้นที่ทั้งหมดที่ Telenor ให้บริการ ข้อมูลที่สอบถามหรือที่คุณแจ้งจะมีการดำเนินการในทางลับตามความเหมาะสมอย่างที่สุด เราสนับสนุนให้พนักงาน ซัพพลายเออร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานอื่น ๆ แจ้งเหตุผ่านทางสายด่วน

สำหรับข้อกังวลของลูกค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่

ฉันสามารถพูดคุยกับใครได้อีก

Telenor Group ขอแนะนำให้คุณแจ้งเหตุผ่านช่องทางดังกล่าวหรือบุคคลที่คุณสะดวกใจในการพูดคุยด้วยมากที่สุด นอกเหนือจากการใช้สายด่วนเพื่อแจ้งเหตุหรือขอคำแนะนำ คุณยังสามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาในสายงาน ฝ่ายควบคุมมาตรฐานภายในบริษัท/หน่วยธุรกิจของคุณ ฝ่ายตรวจสอบของ Telenor Group หรือฝ่ายควบคุมมาตรฐานของ Telenor Group

ฉันสามารถเลือกแจ้งเหตุแบบไม่เปิดเผยตัวได้หรือไม่

สามารถทำได้ หากคุณเลือกแจ้งเหตุแบบไม่เปิดเผยตัว จะไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งข้อมูลส่วนตัวไว้ ก็อาจเป็นประโยชน์ในการชี้แจงหรือในการตรวจสอบข้อกังวลที่แจ้ง

ใครเป็นผู้ดูแล Integrity Hotline

Integrity Hotline ให้บริการโดย NAVEX Global ผู้ให้บริการนอกสังกัดใน EU สาเหตุคือเพื่อให้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุในทางลับ และเพื่อให้คุณมีทางเลือกในการแจ้งเหตุโดยไม่ต้องแสดงตัว การแจ้งเหตุทั้งหมดจะมีการจัดการโดย Telenor Group ผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดการเหตุตามความเหมาะสมของกลุ่มบริษัท

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากติดต่อ Integrity Hotline

หลังจากแจ้งข้อสงสัยหรือข้อกังวลผ่านทางเว็บ คุณจะได้รับรหัสการแจ้งเหตุพร้อมทั้งรหัสผ่านเพื่อใช้ติดตามผล จากนั้น จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องของ Telenor Group จากนั้นทีมงานจะพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ และการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

ทำไมถึงควรแจ้งเหตุที่ทราบ

หลักเกณฑ์ข้อหนึ่งในการดำเนินงานของเราคือ “การแจ้งเหตุ” เราสามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายควบคุมมาตรฐานหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ว่าเป็นจริยธรรมที่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเราหรือไม่ และเราพร้อมโต้แย้งและแจ้งเหตุต่าง ๆ ที่เชื่อว่าอาจเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์การดำเนินงานนของเราหรือเงื่อนไขทางกฎหมาย การแจ้งเหตุนี้จะช่วยให้ Telenor สามารถปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายและจรรยาบรรณที่ดี และยังช่วยบริษัทในการปกป้องชื่อเสียงอันดี เราทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในฐานะพนักงานของ Telenor

เหตุที่แจ้งไปยัง Integrity Hotline มีการดูแลความปลอดภัยและเก็บไว้เป็นความลับหรือไม่

Telenor Group เลือกใช้แอพพลิเคชั่นการจัดการของ NAVEX Global ชื่อ EthicsPoint เพื่อดูแลการให้บริการสายด่วนนี้ EthicsPoint ให้บริการผ่านเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัยของ NAVEX และไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบเว็บหรืออินทราเน็ตของบริษัทใน Telenor Group เราไม่มีการติดตามที่อยู่ IP ของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ จาก PC ของคุณ เหตุที่แจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และสืบค้นได้เฉพาะ ทีมงานตรวจสอบของ Telenor Group ฝ่ายควบคุมมาตรฐานของ Telenor Group ฝ่ายควบคุมมาตรฐานในพื้นที่และหน่วยงานจัดการที่ได้รับมอบหมาย้

โปรแกรมนี้มิใช่บริการฉุกเฉิน:
กรุณาอย่าใช้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อรายงานเหตุที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้ ระบบจะไม่มีการตอบรับในทันที หากท่านต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของท่าน