Speak Up

"Det är vårt ansvar att upprätthålla högsta tänkbara integritetsstandard i vårt sätt att bedriva affärer och var och en av oss har en roll att spela i detta."
Alexandre Ricard, Chief Executive Officer

Så fungerar Speak Up

Information delas
av en individ
Information
tas emot av NAVEX
Information delas
av NAVEX med
integritetskommittén
Integritetskommittén
ber att
utredningen
utförs lokalt
Utredarna
återkopplar sedan till
Integritetskommittén
som beslutar vad
som ska hända
Pernod Ricard
vänder sig sedan till individen som
rapporterade misstanken

Medlemmarna i integritetskommittén är representanter för det interna revisionsteamet, HR-teamet, S&R-teamet och juridikteamet.

6 saker du behöver veta om Speak Up

Varför ska jag rapportera mitt bekymmer? Vad kan rapporteras och vem kan rapportera?
Vi har alla rätt att arbeta i en positiv miljö. Tillsammans med den rätten följer ett ansvar att agera på ett etiskt korrekt sätt och att informera lämpliga personer om någon inte agerar på ett lämpligt sätt. Tjänstefel kan hota hela företaget.
Speak Up-direktlinjen är utformad så att medarbetare kan rapportera alla överträdelser av Pernod Ricard-uppförandekoden eller andra bekymmer som de kan ha angående etik och efterlevnad. Det ska inte användas för rutinmässiga HR-frågor (t.ex. individuella lönefrågor eller prestationsfrågor), utan dessa bör tas upp och hanteras av din lokala ledningsgrupp. Dessutom bör allmänna undersökningar och konsumentfrågor riktas till lämpliga konsumenttjänster.
Speak Up-direktlinjen är öppen för alla Pernod Ricard-medarbetare samt externa intressenter, nämligen: medarbetare såväl som tidigare medarbetare, praktikanter, personer med egenföretagande, aktieägare, entreprenörer, underleverantörer, leverantörer.
Vad är Speak Up-direktlinjen?
Speak Up är namnet Pernod Ricard har gett till ett konfidentiellt rapporteringsverktyg som skapats och underhålls av en oberoende tredje part, det vill säga NAVEX . Verktyget kallas EthicsPoint av NAVEX och det är därför du hittar referenser till EthicsPoint i hela verktyget i det finstilta.
Vad händer efter jag kontaktar Speak Up-direktlinjen?
Rapporter lämnas direkt på NAVEXs säkra servrar för att förhindra eventuella säkerhetsintrång. NAVEX gör endast dessa rapporter tillgängliga för specifika individer som har till uppgift att utvärdera rapporten och se till att lämpliga personer utför korrekta utredningar baserat på typen av överträdelse och platsen där incidenten ägde rum. Var och en av dessa rapportmottagare har utbildats för att kunna hantera rapporterna strikt konfidentiellt.
Finns det någon annan jag kan prata med?
Du uppmuntras att rapportera problem via den kanal du känner dig mest bekväm med att kontakta.
Om någon Pernod Ricard-medarbetare har ett problem bör de kontakta sin linjechef, en annan medlem av lednings-, HR-, juridik- eller efterlevnadsteamen på lokal eller global nivå.
Om någon extern intressent/partner har ett problem kan de ta upp det via sin huvudsakliga Pernod Ricard-kontaktpunkt.
Vi uppmuntrar användningen av våra interna kanaler inklusive Speak Up-direktlinjen. Rapporter kan lämnas till lämpliga myndigheter när det är tillåtet enligt lokala lagar.
Är rapporterna till Speak Up-direktlinjen säkra och konfidentiella?
Ja, antingen väljer du att skicka en rapport via webbportalen eller per telefon. Speak Up-direktlinjen säkerställer en säker och konfidentiell miljö för insamling, lagring och överföring av rapporter.
Är jag skyddad mot vedergällning om jag ringer Speak Up-direktlinjen?
Du kommer inte att utsättas för vedergällning från Pernod Ricard för någon rapport om misstänkt överträdelse som görs i god tro, även om överträdelsen senare visar sig vara faktiskt felaktig. Men var medveten om att vi inte tolererar att man medvetet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter.