Speak Up

"Det är vårt ansvar att upprätthålla högsta tänkbara integritetsstandard i vårt sätt att bedriva affärer och var och en av oss har en roll att spela i detta."
Alexandre Ricard, Chief Executive Officer

Så fungerar Speak Up

Information delas
av en individ
Information
tas emot av NAVEX
Information delas
av NAVEX med
integritetskommittén
Integritetskommittén
ber att
utredningen
utförs lokalt
Utredarna
återkopplar sedan till
Integritetskommittén
som beslutar vad
som ska hända
Pernod Ricard
vänder sig sedan till individen som
rapporterade misstanken

Medlemmarna i integritetskommittén är representanter för det interna revisionsteamet, HR-teamet, S&R-teamet och juridikteamet.

6 saker du behöver veta om Speak Up

Varför ska jag rapportera det jag vet? Vad kan rapporteras?
Vi har alla rätt att arbeta i en positiv miljö. Med den rätten följer ett ansvar att agera på ett etiskt korrekt sätt och att informera lämpliga personer om någon inte agerar på ett lämpligt sätt. Regelbrott kan hota hela företaget.
Speak Up-direktlinjen är utformad så att anställda kan rapportera alla överträdelser av Pernod Ricard Code of Business Conduct eller andra misstankar som de kan ha om etik och efterlevnad.
Speak Up-direktlinjen är inte utformad så att leverantörer och anbudsgivare kan rapportera bekymmer. Rikta din begäran till den enhet som organiserar anbudet eller hanterar ditt kontrakt.
Vad är Speak Up-direktlinjen?
Speak Up är namnet Pernod Ricard har gett till ett konfidentiellt rapporteringsverktyg som skapats och underhålls av en oberoende tredje part, det vill säga NAVEX . Verktyget kallas EthicsPoint av NAVEX och det är därför du hittar referenser till EthicsPoint i hela verktyget i det finstilta.
Vad händer efter jag kontaktar Speak Up-direktlinjen?
Rapporter lämnas direkt på NAVEXs säkra servrar för att förhindra eventuella säkerhetsintrång. NAVEX gör endast dessa rapporter tillgängliga för specifika individer som har till uppgift att utvärdera rapporten och se till att lämpliga personer utför korrekta utredningar baserat på typen av överträdelse och platsen där incidenten ägde rum. Var och en av dessa rapportmottagare har utbildats för att kunna hantera rapporterna strikt konfidentiellt.
Finns det någon annan jag kan prata med?
Du uppmanas att rapportera problem till den kanal du känner dig bekvämast att kontakta, till exempel din linjechef, en annan chef, HR- eller det juridistavdelningen eller till Group Chief Compliance Officer. Observera också att i vissa jurisdiktioner, på grund av regleringsbegränsningar, kan inte alla ärenden rapporteras via telefonlinjen, så du bör överväga alternativa rapporteringskanaler.
Är rapporterna till Speak Up-direktlinjen säkra och konfidentiella?
Ja, antingen väljer du att skicka en rapport via webbportalen eller per telefon. Speak Up-direktlinjen säkerställer en säker och konfidentiell miljö för insamling, lagring och överföring av rapporter.
Är jag skyddad mot vedergällning om jag ringer Speak Up-direktlinjen?
Du kommer inte att utsättas för vedergällning från Pernod Ricard för någon rapport om misstänkt överträdelse som görs i god tro, även om överträdelsen senare visar sig vara faktiskt felaktig. Men var medveten om att vi inte tolererar att man medvetet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter.