OBSERVERA! Den här sidan ligger på EthicsPoints säkra server och är inte en del av Caverion Corporation webbplats eller intranät.

Att göra en anmälan

När din rapport är klar tilldelas du en unik kod, kallad för "rapportnyckel". Skriv ned din rapportnyckel och ditt lösenord och förvara dem på en säker plats. Efter 5-6 arbetsdagar använder du din rapportnyckel och ditt lösenord för att kontrollera din rapport gällande feedback eller frågor.


EthicsPoint är INTE en 112- eller nödsituationstjänst
Använd inte den här webbplatsen för att rapportera om händelser som utgör ett omedelbart hot mot liv eller egendom. Rapporter som skickas via den här tjänsten besvaras kanske inte genast. Vid behov av akut hjälp ska lokal myndighet kontaktas.


Rapportuppföljning

Vårt löfte

Caverion är en organisation med starkt engagemang för efterlevnad av regler och etik utifrån sina värderingar: Vi levererar det vi lovar, Vi gör det tillsammans, Vi utforskar och förbättrar. Våra policys, riktlinjer och instruktioner innehåller principer för att göra affärer i linje med våra värderingar och högt ställda krav på uppförande.

Caverion har åtagit sig att upprätthålla en miljö där det förväntas, utan några undantag, att vi har en öppen och ärlig kommunikation. Vi vill att du ska känna dig bekväm i att närma dig din chef eller ledning med frågor och funderingar, även i fall där man tror att brott mot standarder eller policies kan ha inträffat.

I vissa situationer kanske du föredrar att använda denna rapportkanal, som tillhandahålls av en tredje parts leverantör, Ethics. Du kan lämna in rapporter om brott mot våra skriftliga normer och policies, samt be om vägledning för frågor relaterade till regelefterlevnad eller etiska frågor.

De uppgifter som du lämnar till Ethics kommer att skickas till oss i ett format som skyddar din sekretess. Vi tar alla rapporter om efterlevnad och etiska frågor på allvar och kommer att undersöka varje rapport och följa upp när ytterligare åtgärder är lämpliga.