Sprawdź status zgłoszenia Kodeks postępowania Często zadawane pytania

Nasze zobowiązanie

Jak dokonać zgłoszenia

Po wypełnieniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma unikatowy kod nazywany „kluczem zgłoszenia". Taki klucz zgłoszenia oraz hasło należy zapisać i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Po upływie 5-6 dni roboczych skorzystaj z klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.

Po wypełnieniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma unikatowy kod nazywany „kluczem zgłoszenia". Taki klucz zgłoszenia oraz hasło należy zapisać i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Po upływie 5-6 dni roboczych skorzystaj z klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.

Firma Althea-Group jest organizacją wysoko ceniącą sobie takie wartości jak odpowiedzialność i uczciwość. Nasz Kodeks postępowania zawiera ogólne wytyczne dotyczące etycznej pracy.

Althea-Group dokłada wszelkich możliwych starań, by tworzyć środowisko pracy, w którym uczciwa, otwarta komunikacja jest normą, a nie wyjątkiem. Chcemy, aby nasi pracownicy czuli się komfortowo, zgłaszając bezpośrednim przełożonym lub kierownictwu podejrzenia dotyczące naruszeń zasad lub standardów.

Grupa Althea zachęca swoich pracowników i partnerów biznesowych do zadawania pytań oraz zgłaszania wątpliwości dotyczących możliwych naruszeń prawa, norm etycznych, standardów rachunkowości i audytu oraz zasad Althea-Group.

Jednak gdy wolisz złożyć poufny i anonimowy raport, użyj prowadzonej przez zewnętrznego dostawcę, firmę EthicsPoint, usługi zgłaszania wątpliwości etycznych. Zachęcamy do wysyłania raportów dotyczących naruszeń naszego Kodeksu postępowania, a także do zwracania się o pomoc w sprawach związanych z zasadami i procedurami oraz do przekazywania konstruktywnych wskazówek i opisywania przypadków.

Jeżeli taka będzie Twoja decyzja, wszelkie dostarczone informacje EthicsPoint przekaże całkowicie poufnie i anonimowo, jeśli pozwolą na to lokalne przepisy prawa. Gwarantujemy pracownikom, że wszystkie ich uwagi zostaną wysłuchane.

Grupa Althea podejdzie do tych zgłoszeń w sposób sprawiedliwy i obiektywny oraz utrzyma je w poufności w zakresie umożliwiającym dokładne zbadanie przez Grupę Althea przedstawionych informacji. Żaden pracownik ani przedstawiciel nie doświadczy żadnych działań odwetowych z tytułu zgłoszenia takich kwestii w dobrej wierze.

Celem zapewnienia zgodności strona oraz centrum telefoniczne są obsługiwane przez firmę EthicsPoint.

Co to jest EthicsPoint? Więcej informacji w sekcji Często zadawane pytania dot. EthicsPoint.