Velkommen til Equinors Etikkhjelpelinje

Equinor er et selskap med høy etisk standard. For å understreke dette, forventer vi og oppfordrer både våre ansatte og eksterne tredjeparter som samhandler med oss, å varsle bekymringer eller rapportere brudd eller potensielle brudd på våre etiske retningslinjer, selskapets øvrige policyer eller gjeldende lovgivning.

Som ansatt i Equinor har du et ansvar for å varsle umiddelbart til din leder, leders leder eller andre relevante interne enheter som har plikt å følge opp slike saker. Hvis du er ukomfortabel med å bruke disse kanalene kan du varsle til Equinors Etikkhjelpelinje. I situasjoner der du foretrekker å rapportere anonymt, er du oppfordret til å bruke Etikkhjelpelinjen, som driftes av en ekstern tredjepart, EthicsPoint. Når du har fullført rapporten vil du bli tildelt en unik kode som kalles en "rapportnøkkel" og et passord. Du kan bruke disse til å kommunisere med oss når som helst.

Vår Etikkhjelpelinje er åpen for alle, og tilbyr en døgnåpen telefontjeneste og online rapportering.

Bekymringer kan vedrøre:

 • Uriktig finansiell rapportering
 • Trakassering eller diskriminering
 • Interessekonflikter
 • Brudd på konkurranseregler
 • Brudd på miljøbestemmelser
 • Bestikkelser
 • Sikkerhets- eller sikringsfarer
 • Konfidensialitetsbrudd
 • Brudd på regnskapslovgivning og forfalskning av regnskap
 • Innsidehandel
 • Upassende gaver eller påskjønnelser

VIKTIG INFORMASJON: Denne websiden ligger på EthicsPoints sikre servere og er ikke en del av Equinor webområde eller intranett.