ADVARSEL! Denne websiden ligger på EthicsPoints sikre servere og er ikke en del av Caverion Corporation webområde eller intranett.

For å sende inn en bekymringsmelding

Etter at du har fullført rapporten din, vil du bli tildelt en unik kode som kalles en «rapportnøkkel». Skriv ned rapportnøkkelen og passordet og oppbevar dem på et trygt sted. Etter 5-6 arbeidsdager kan du bruke rapportnøkkelen og passordet til å sjekke om det har kommet en tilbakemelding eller spørsmål i forbindelse med rapporten.


EthicsPoint er IKKE noen nødtelefon:
Ikke bruk dette nettstedet til å rapportere noe som er en umiddelbar fare for liv eller eiendom. Rapporter som leveres med denne tjenesten, besvares kanskje ikke umiddelbart. Hvis du trenger hjelp med en gang, må du ta kontakt med lokale myndigheter.


Oppfølging av en rapport

Vår forpliktelse

Caverion er en bedrift med et sterkt engasjement for å å operere etisk, basert på våre verdier: Vi holder det vi lover, Vi lykkes sammen, Vi lærer, utvikler og forbedrer oss. Våre regler, retningslinjer og instrukser inneholder prinsipper for å drive virksomheten i samsvar med våre verdier og den høyeste etiske standard.

Caverion er forpliktet til å opprettholde et arbeidsmiljø hvor åpen og ærlig kommunikasjon er en forventning, ikke et unntaket. Vi vil at du skal føle deg komfortabel i å gå til din overordnede eller ledelsen med spørsmål og bekymringer inkludert tilfeller der du tror brudd på standarder eller retningslinjer kan ha skjedd.

I noen situasjoner kan det hende du foretrekker å bruke denne varslingskanael, som drives av en tredjepart-leverandør, EthicsPoint. Du kan sende inn rapporter om brudd på våre skriftlige standarder og retningslinjer, så vel som å be om veiledning knyttet til etterlevelse eller etiske spørsmål.

Informasjonen du oppgir til EthicsPoint vil bli sendt til oss i et format som beskytter din konfidensialitet. Vi tar alle rapporter om etterlevelse og etikk saker på alvor og vil se nærmere på hver rapport og følge opp når ytterligere tiltak er hensiktsmessig.