NS Meldpunt Integriteit

NS wil op een eerlijke en integere manier zaken doen, met inachtneming van wet en regelgeving. In de NS Gedragscode hebben we vastgelegd wie we als NS willen zijn. In deze code staat wat gewenst gedrag binnen onze organisatie inhoudt. Deze regels gelden voor iedereen die bij NS werkt.

Als je vermoedt dat de NS Gedragscode, de wet of andere interne regelgeving wordt geschonden, dan willen we je vragen om hiervan melding te maken. Een van de mogelijkheden om dit te doen is het Meldpunt Integriteit. Je kunt hier je zorgen delen. We nemen alle meldingen serieus.

Je melding wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gedeeld met de mensen die hiervan op de hoogte moeten zijn. NS zorgt ervoor dat je op geen enkele manier benadeeld wordt als gevolg van jouw melding als je deze te goeder trouw hebt gedaan. Ook niet als de melding ongegrond blijkt te zijn.

Het is mogelijk om je melding anoniem te doen, maar we moedigen je aan om je persoonsgegevens wel te verstrekken. Dat maakt het mogelijk om beter onderzoek te doen en om je geïnformeerd te houden over het verloop en de resultaten van het onderzoek.