NS Meldpunt Integriteit

NS wil op een eerlijke en integere manier zaken doen, met inachtneming van wet- en regelgeving. In de NS Gedragscode hebben we vastgelegd wie we als NS willen zijn. In deze code staat wat gewenst gedrag binnen onze organisatie is. Deze regels gelden voor iedereen die bij NS werkt.

Als je vermoedt dat de NS Gedragscode, de wet of andere interne regelgeving wordt geschonden, dan willen we je vragen om hiervan melding te maken. Een van de mogelijkheden om dit te doen is via het Meldpunt Integriteit. Je kunt hier je zorgen delen. We nemen alle meldingen serieus.

Je melding wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gedeeld met de mensen die hiervan op de hoogte moeten zijn. NS doet er alles aan dat jouw leidinggevende en collega’s zich onthouden van benadeling in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een (vermoeden van een) misstand.

Het is mogelijk om je melding anoniem te doen, maar we moedigen je aan om je persoonsgegevens wel te verstrekken. Dat maakt het mogelijk om beter onderzoek te doen en om je geïnformeerd te houden over het verloop van het onderzoek.

Het Meldpunt Integriteit is niet bedoeld voor het melden van incidenten, zoals spoedeisende ongelukken, veiligheidsincidenten en medische incidenten.