In het kader van de NS Regeling Integriteitsmeldingen (inclusief de Klokkenluidersmeldingen) kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. NS voldoet hierbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Werknemers van NS kunnen meer informatie vinden in het Privacy Personeelsreglement. Andere partijen kunnen meer informatie vinden op www.ns.nl/privacy.

Doorgaan