Onze Ethische Principes zijn het ethisch frame waarbinnen alle Carrefour medewerkers hun professionele activiteiten moeten uitvoeren.

Ons professioneel waarschuwingssysteem, ook 'klokkenluiderssysteem' genoemd, bestaande uit deze website en een externe telefoonlijn, maakt het mogelijk voor Carrefour medewerkers, leveranciers of dienstverleners om op vertrouwelijke wijze een situatie of gedrag te melden in strijd met Onze Ethische Principes.