Follow-up van melding Ondersteunende/bijkomende documenten Individuele gedragscode Bedrijfs Gedragscharter FAQ s

Een rapport aanmaken

Nadat je je rapport hebt beëindigd zal je een unieke code worden toegekend, een « rapport sleutel - report key ». Schrijf je rapport sleutel en paswoord neer en bewaar deze op een veilige plaats. Na 5-6 werkdagen kan je je rapport sleutel en paswoord gebruiken om je melding op te volgen voor vragen en/of feedback.

EthicsPoint is GEEN alarmcentrale of Spoeddienst:
Gebruik deze site niet voor meldingen die onmiddellijk bedreigend zijn voor eigen leven of eigendom. Meldingen neergelegd via deze dienst krijgen niet onmiddellijk een antwoord. Indien je spoedhulp nodig hebt, wil dan je lokale overheden contacteren aub.

Ons Engagement

Welkom beste Bezoeker,

Daiichi Sankyo verbindt zich er toe om een omgeving te stimuleren waarbij open en eerlijke communicatie de maatstraf is en niet de uitzondering.

Je word aangemoedigd om rapporten onmiddellijk neer te leggen bij je line manager, personeelsafdeling (HR) of ons Europees Compliance department:

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Attn: Compliance Management Departement
Zielstattstr. 48
81379 Munich
Duitsland

Of e-mail naar: TBEU-Integrity-alert@daiichi-sankyo.eu

Daiichi Sankyo biedt nog een bijkomende mogelijkheid aan om te rapporteren en dit via een onafhankelijke derde partij, EthicsPoint. Hier kunnen relevante inbreuken op de compliantie anoniem neegelegd worden en dit waar toegelaten door de lokale wetgeving.

Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en onmiddellijk doorgestuurd naar de verantwoordelijke binnen het Daiichi Sankyo Compliance Team.

Je kan op elk ogenblik je neergelegd rapport opvolgen.