Наша заложба

Ние претставуваме организација со силни вредности на одговорност и интегритет.

Посветени сме на средина каде што отворените, искрени комуникации се очекувањето, а не исклучокот. Сакаме да се чувствувате удобно во пристапувањето кон вашиот претпоставен или раководство во случаи кога мислите дека имало прекршување на Кодексот на однесување на вработените или законот. Меѓутоа, ако претпочитате да алармирате кај некого надвор од компанијата или ако не сте дел од нашата организација, но сте забележале неетичко или незаконско однесување од страна на еден од нашите вработени, сакаме правилно да поднесете пријава за оваа работа веднаш да се реши од независен етички комитет.

Во ситуации кога претпочитате да поднесете анонимен извештај во тајност, ве охрабруваме да ја користите оваа телефонска линија, хостирана од трета страна давател на телефонска линија, EthicsPoint. Охрабрени сте да поднесувате известувања во врска со прекршувања или недолично однесување.

Информациите што ги давате ќе ни бидат испратени од EthicsPoint на целосно доверлива и анонимна основа, доколку сакате. Ја имате нашата гаранција дека вашите коментари ќе бидат слушнати и разгледани на најфер и објективен начин.

Погледнете ги ЧПП на EthicsPoint за повеќе информации.

За да поднесете пријава

Откако ќе ја пополните вашата пријава, ќе ви биде доделен уникатен код наречен „клуч за пријава“. Запишете го вашиот клуч за пријавата и лозинката и чувајте ги на сигурно место. По 5-6 работни дена, со помош на вашиот клуч за пријавата и лозинката проверете ја вашата пријава за повратни информации или прашања.