ATTENTION! Šis tinklapis saugomas saugiuose EthicsPoint serveriuose ir jis nėra Caverion Corporation tinklavietės arba intraneto dalis.

Pateikti Ataskaitą

Užbaigus pranešimą, jums bus priskirtas unikalus kodas, vadinamas pranešimo kodu. Užsirašykite savo pranešimo kodą ir slaptažodį ir juos saugiai pasidėkite. Po 5-6 darbo dienų su šiuo pranešimo kodu ir slaptažodžiu galite patikrinti pranešimą, ar nėra atsiliepimų ar klausimų.


ETHICSPOINT NĖRA 911 ARBA AVARINĖ TARNYBA.
Nenaudokite šios tinklavietės, norėdami pranešti apie tiesioginį pavojų žmogaus gyvybei ar žalą turtui. Į pranešimus, pateiktus naudojant šios tarnybos paslaugas, galite negauti skubaus atsakymo. Jeigu jums reikia skubios pagalbos, prašome susisiekti su savo vietos valdžios institucijomis.


Ataskaitos tęsinį

Mūsų atsakomybė

Caverion tai organizacija, kuri tvirtai laikosi įsipareigojimų ir etikos normų. Kompanija, veikianti pagal savo vertybes: Mes įvykdome, ką pažadame, Mes esame komanda, Mes mokomės ir tobulėjame. Mūsų verslo politika, gairės ir taisyklės parengtos taip, kad atitiktų mūsų vertybes ir aukščiausius elgesio standartus.

Caverion įsipareigojusi palaikyti darbinę aplinką, kurioje atvira, sąžininga komunikacija yra būtinybė, o ne išimtis. Mes norime, kad Jūs jaustumėtės patogiai bendraujant su tiesioginiu vadovu ar vadovybe dėl Jūsų pastebėtų ar numanomų galimai vykdomų normų ar tvarkos pažeidimų.

Kai kuriose situcijose, galbūt, Jūs pageidausite pasinaudoti šia karštąja linija, kurią prižiūri nepriklausoma paslaugos teikėja EthicsPiont kompanija. Jūs galite pateikti pranešimus - ataskaitas apie mūsų įmonės standartų ir verslo politikos pažeidimus, taip pat galite klausti patarimų susijusių su Jums kylančiais etikos normų klausimais.

Informacija, kurią Jūs pateiksite EthicsPiont kanalu, mums bus persiųsta tokiu formatu, kad garantuotų Jums konfidencialumą. Mes rimtai priimame visas ataskaitas, gautas dėl tvarkos ir etikos normų pažeidimų. Mes kiekvieną ataskaitą nagrinėjame ir imamės atitinkamų priemonių, esant būtinybei.