ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Αφού ολοκληρώσετε την αναφορά σας, θα σας ανατεθεί ένας μοναδικός κωδικός που λέγεται "κλειδί αναφοράς". Σημειώστε σε ένα χαρτί το κλειδί αναφοράς και τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος. Μετά από 5-6 εργάσιμες ημέρες, χρησιμοποιήστε το κλειδί αναφοράς και τον κωδικό πρόσβασής σας για να ελέγξετε την αναφορά σας για σχόλια ή ερωτήσεις.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Ο Όμιλος Πλαστικών Θράκης είναι ένας οργανισμός με ισχυρές αξίες υπευθυνότητας και ακεραιότητας. Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ μας περιέχει γενικές οδηγίες για την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας.

Ο Όμιλος Πλαστικών Θράκης δεσμεύεται για ένα περιβάλλον όπου οι ανοιχτές, ειλικρινείς επικοινωνίες είναι το αναμενόμενο όχι η εξαίρεση. Θέλουμε να αισθάνεστε άνετα όταν προσεγγίζετε τον προϊστάμενό σας ή τη διοίκηση σε περιπτώσεις όπου πιστεύετε ότι διαπράχθηκαν παραβιάσεις πολιτικών ή προτύπων.

Σε περιστάσεις όπου επιθυμείτε να υποβάλετε μιαν ανώνυμη αναφορά εμπιστευτικά, σας ενθαρρύνουμε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ανοιχτή γραμμή, που φιλοξενείται από έναν πάροχο ανοιχτής γραμμής τρίτου μέρους, το EthicsPoint. Σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε αναφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις του ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ μας, καθώς και να ζητήσετε καθοδήγηση σχετικά με πολιτικές και διαδικασίες και να δώσετε θετικές προτάσεις και ιστορίες.

Οι πληροφορίες που παρέχετε θα αποστέλλονται σε εμάς από το EthicsPoint σε μια απόλυτα εμπιστευτική και ανώνυμη βάση, αν το επιλέξετε. Σας εγγυόμαστε ότι τα σχόλια σας θα ακουστούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Συχνές ερωτήσεις για το EthicsPoint .