Aruande esitamiseks

Isikuandmete kaitset käsitlev märkus:

Nõustun oma isikuandmete ja teabe töötlemisega selliselt, nagu on kirjeldatud isikuandmete kaitset käsitlevas märkuses.

Internetis

Telefoni teel

Pärast aruande täitmist määratakse teile ainulaadne kood, mida nimetatakse „aruande võtmeks“. Märkige oma aruande võti ja salasõna üles ning hoidke neid turvalises kohas. Mõne tööpäeva pärast saate aruande võtme ja salasõna abil oma aruannet kontrollida, et näha, kas teile on tagasisidet või küsimusi.

Raben Grupp on ettevõte, mille põhiväärtusteks on usaldusväärsus ja vastutustunne. Eetilised aspektid on meie jaoks tähtsad kõigis väärtusahelaga seotud suhetes ning nii meie töötajad kui teenusepakkujad peavad kinni meie eetikakoodeksist. Meie eetikakoodeks sisaldab üldisi suuniseid äritegevuseks, mis järgib kõrgeimaid eetikastandardeid.

Raben Grupp on pühendunud keskkonnale, kus avatud ja aus suhtlus on iseenesestmõistetav, mitte erandlik. Töötajad ja koostööpartnerid saavad oma muredest rääkida vastutustundlikult ja tulemuslikult, kui avastavad enda arvates midagi, mis võib viidata eeskirjade eiramisele.

Kui eelistate vihje anonüümselt esitada, soovitame kasutada kolmanda poole teenusepakkuja EthicsPointi hallatavat vihjeliini. Võite esitada vihjeid, mis on seotud meie eetikakoodi ja nõuetele vastavuse poliitika rikkumisega, küsida juhiseid seoses mis tahes tavade ja toimingutega ning anda soovitusi ja tagasisidet.

Parim viis probleemidega tegelemiseks on teha seda avalikult. Avatus aitab meil paremini probleemiga tegeleda, leida viisid selle uurimiseks, mõista ajendeid ja saada rohkem teavet. Teie esitatud vihje saadab EthicsPoint meile anonüümselt ja kui lisate sellele oma nime, ei avaldata seda ilma Teie nõusolekuta. Kui soovite, võite probleemist anonüümselt teatada.

Aeg on väga tähtis, nii et võiksite oma murest teatada esimesel võimalusel, mitte oodata ja tõendeid koguda. Teisest küljest jällegi on väga hea, kui väiteid toetavad tõendid.

Võite kindel olla, et Teie kommentaare kuulatakse ja võetakse arvesse. Teid teavitatakse uurimise protsessist ja tulemusest ning säilitatakse vajalik konfidentsiaalsus ja järgitakse kehtivaid seaduslikke piiranguid.

Lisateabe saamiseks vt EthicsPointi KKK.