Klõpsake siin, et esitada vilepuhumise või tööga seotud teatis Vääriti käitumise märkamine või mured, mis on seotud poliitikate ja käitumispõhimõtete, teie töösuhte või juhtidega ja kolleegidega läbisaamisega.

Näiteks: Rahapesu, huvide konflikt, kingitused ja külalislahkus, altkäemaks, diskrimineerimine või kehv juhtimine
Klõpsake siin, et teavitada personali või füüsilise turvalisusega seotud intsidendist Üksikisikute ja varaga seotud turvaintsidendid.

Näiteks: vargus, röövimine, vägivald, konfidentsiaalse teabe kasutamine ja avalikustamine, ettevõtte varad, sisepettus.
Klõpsake siin, et teavitada mis tahes liiki õnnetustest, intsidentidest või tähelepanekutest, mis on seotud tervise ja ohutusega Mis tahes liiki õnnetused, intsidendid või tähelepanekud, mis on seotud tervise ja ohutusega.

Näiteks:
Telia töötajad: õnnetused kontoris, tööreiside ajal, libisemised või komistamised, ergonoomika
Tarnijad: õnnetused ehitusplatsil, turvalisuse tähelepanekud
Klõpsake siin, et teavitada telekommunikatsioonipettusest Teavitage Telia Company vastasest telekommunikatsioonipettusest (nt väljastpoolt juhitav sihilik tegevus teenuste kasutamiseks või kaupade hankimiseks, kavatsuseta nende eest maksta).

Seda vormi saavad kasutada ainult töötajad.
Klõpsake siin, et teavitada IT- ja infoturvalisusega seotud intsidendist Teavitage Telia Company arvutite ning ärioperatsioone ja teabevarade haldust toetavate arvutivõrkude ohustamisest ja rünnakutest.

Seda vormi saavad kasutada ainult töötajad.
Vajuta siia isikuandmetega seotud intsidendist teavitamiseks Teavita igasugusest isikuandmetega seotud intsidendi kahtlusest (ka sideandmed ja sõnumisisu). Näited: volitamata avaldamine, andmete kaotsiminek, volitamata juurdepääs või muutmine (näiteks nimi, asukohaandmed, SMS sisu).

Seda vormi saavad kasutada ainult töötajad.

Juhtumitest rääkimine

Ausa äri ajamine on meie kõigi ühine kohustus. Seetõttu palume teil käituda õigesti ja teavitada meid alati, kui tuvastate juhtumi, mille puhul teie arvates rikutakse kohalikke või rahvusvahelisi seadusi, meie vastutustundliku ärilise käitumise koodeksi põhimõtteid ja meie tarnijavõrgustiku põhimõtteid või minnakse vastuollu Telia Company väärtuste, põhimõtete ja juhistega või eiratakse inimõigusi. Teavitamisliiniks nimetatakse Telia Company kanalit, mille kaudu sedalaadi kahtlustest teavitada saab.

Kui olete meie töötaja, julgustame teid teavitama oma otsest ülemust, kohalikku personaliosakonda või eetika- ja nõuetele vastavuse küsimustega tegelevat spetsialisti. Kui te aga tunnete, et ei saa oma ülemust teavitada, või kui te pole meie töötaja, kasutage teavitamisliini. Selleks, et teavitada turvaintsidentidest, pettustest või tervise ja ohutusega seotud juhtumitest vali üleval esitatud teavituskanalitest konkreetselt selle teema jaoks loodud vorm.

  • Teate esitamisel palutakse teil teie identiteet avalikustada, et kahtlusjuhtumeid võimalikult tõhusalt menetleda, kuid aktsepteeritavad on ka anonüümsed teated. Kui te oma isiku avalikustate, on uurimine tõenäoliselt tulemuslikum. Mida rohkem teavet esitate, seda parem.
  • Esitatud teated suunatakse ettevõtte volitatud töötajatele ning teile antakse unikaalne teavituskood ja parool, mis võimaldavad uurijaga turvaliselt suhelda.
  • Palume teil regulaarselt teatega seonduvat uuesti kontrollida, et uurija saaks küsimusi esitada ja tagasisidet anda.

Kõiki teateid menetletakse konfidentsiaalselt ja heas usus teatajaid kaitstakse kättemaksu eest. Teavitusliin ei ole mõeldud kliendikaebuste esitamiseks või päringute tegemiseks. Pöörduge palun kohaliku esindaja klienditoe poole.

STäiendava teabe saamiseks vaadake jaotist KKK.

Täname teid teie panuse eest. Kui juhtumitest räägite, panustate vastutustundliku ettevõtluse toetamisse.

TV4 Media (TV4, C More, MTV) on toimetusvastutusega ettevõte, kelle kohustuseks on kaitsta informatsiooniallika konfidentsiaalsust. TV4 Medial on seetõttu oma juhtumite teavitamisliin ning teavitamisliini Speak-Up Line selleks ei kasutata. TV4 Media töötajate ja/või äripartneritega (sh produktsioonifirmadega) seotud juhtumid raporteeritakse ning lahendatakse eraldi teavitusliinil aadressil www.tv4.se/vissla või MTV sisevõrgus.

EthicsPoint EI OLE hädaabi teenus:
Ärge kasutage käesolevat lehte, et teatada juhtumitest, mis kujutavad otsest ohtu elule või varale. Käesoleva teenuse kaudu esitatud raportid ei pruugi saada kohest vastust. Kui vajate hädaabi, siis võtke ühendust kohalike võimudega.