TÄHELEPANU! See veebilehekülg asub EthicsPointi turvalises serveris ja ei ole osa Caverion Corporation veebilehest või intranetist.

Aruannete esitamine

Kui olete aruande esitanud, antakse teile ainulaadne kood ehk „aruande võti“. Kirjutage oma aruande võti ja salasõna üles ja hoidke neid turvalises kohas. Kontrollige pärast 5-6 tööpäeva möödumist aruande võtme ja salasõna abil, kas teie aruandele on lisatud tagasisidet või küsimusi.


ETHICSPOINT EI OLE 112 VŐI HÄDAABITEENUS.
Ärge kasutage seda lehte sündmuste edastamiseks, mis võivad ohustada elu või vara. Läbi selle lehe edastatud aruanded ei saa alati kohest vastust. Kui teil on vaja hädaabiteenust, pöörduge palun kohalike ametkondade poole.


TEADAANDE TAGASISIDET

Pühendumus

Caverion Tugevas organisatsioonis järgitakse pühendunult eetika reegleid. Meie väärtused on: Teeme mida lubame, Teeme seda koos, Vaatleme ja täiustame. Meie käitumispoliitika ja suunised on kooskõlas meie väärtustega ja käitumisnormidega.

Caverion on võtnud endale ülesandeks säilitada keskkond, kus avatud ja aus suhtlemine on pigem reegel, mitte erand. Me soovime, et kõik töötajad tunneksid ennast mugavalt ja turvaliselt.

Kui te märkate rikkumist, tuleb viivitamatult anda sellest teada oma otsesele juhile või teatada Eetilise Käitumise Kanalile.

Me eeldame, te iga Caverioni töötaja teatab oma otsesele ülemusele, kui tal on tekkinud kahtlus, et ettevõtte käitumisjuhendit rikutakse. Teie poolt esitatud informatsioon Eetilisele Kanalile edastatakse konfidetntsiaalselt.