ATTENTION! Denne webside er hosted på EthicsPoints sikre server og er ikke en del af Ørsted's hjemmeside eller intranet.
Opfølgning på en indberetning Politik om god forretningsadfærd Hvordan fungerer det Håndtering af rapporteringer og undersøgelser

Foretag en indberetning

Når du har færdiggjort din indberetning, vil du blive tildelt en personlig PIN-kode. Skriv PIN-kode og password ned og opbevar dem et sikkert sted. Efter 3-4 arbejdsdage, benyt din PIN-kode og dit password og tjek om der er kommet svar eller spørgsmål til din indberetning.

Beskyttelse af medarbejdere

Det er vores politik, at medarbejdere, der foretager indberetninger skal beskyttes mod eventuelle negative reaktioner fra ledere og kolleger. Det er i overensstemmelse hermed vores politik, at det ikke udløser repressalier fra selskabets side, når en medarbejder foretager en indberetning.

Det er også vigtigt at undgå, at uskyldige personer underlægges mistanke om uregelmæssigheder og du bør derfor overveje det nøje, inden du indberetter forhold via Whistleblower Hotlinen. Misbrug af systemet vil medføre disciplinære sanktioner.

EthicsPoint er ikke til brug i nødstilfælde:
Benyt ikke hotlinen til at indberette begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Indberetninger via denne service bliver muligvis ikke altid besvaret med det samme. Har du akut behov for hjælp, kontakt da de lokale myndigheder.

Ørsted Whistleblower Hotline

Whistleblower Hotlinen gør det muligt for medarbejdere, forretningspartnere, kunder og andre interessenter at indberette alvorlige anliggender pr. telefon eller via internettet på en sikker og fortrolig måde.

Ørsted tilsigter at være en transparent og troværdig virksomhed med en åben forretningskultur, hvor medarbejderne stoler på hinanden og føler de frit kan give udtryk for eventuelle bekymringer. I overensstemmelse hermed, opfordrer vi medarbejderne til at diskutere eventuelle bekymringer med deres nærmeste leder, en leder på højere niveau eller en compliance officer.

Whistleblower Hotlinen skal således ikke være dit førstevalg, når du ønsker at indberette mistanke om misforhold, men derimod som en sidste udvej for at indberette seriøse og følsomme anliggender.

Politik for god forretningsadfærd fremsætter vores politikker og retningslinjer for at beskytte os mod upassende forretningsadfærd og instruerer os i, hvordan vi bør agere i forhold til kunder, leverandører, agenter, kolleger og andre interessenter. Politikken gælder for alle medarbejdere, alle koncernens forretningsforhold og i alle de lande, hvor vi driver virksomhed.

Hvad kan rapporteres af hvem

Whistleblower Hotlinen kan benyttes til at indberette alvorlige anliggender inden for følgende områder

  • Finansielle forseelser: Tyveri og underslæb, regnskabsmanipulation, aktiviteter/adfærd i strid med interne kontrolprocedurer og anden økonomisk kriminalitet samt overtrædelser af finansiel lovgivning.
  • Upassende forretningsadfærd: Bestikkelse eller facilitation payments, korruption, sponsorater, donationer, gaver og arrangementer i strid med god forretningsadfærd, brud på konkurrencelovgivning og regler for håndtering af insider viden og anden upassende forretningsadfærd
  • Miljø, sundhed og sikkerhed : Miljøpåvirkning, alvorlige mangler i forhold til sikre arbejdsgange og enhver forvoldelse af personskade

Whistleblower Hotlinen følger nationale og internationale (EU) restriktioner, der har til formål at beskytte individets rettigheder og personlige frihed i forhold til brugen af personlige data.

I overensstemmelse med disse restriktioner, kan Whistleblower Hotlinen alene anvendes til at rapportere om alvorlige anliggender med potentielle følger for Ørsted som virksomhed eller for den enkeltes helbred og sikkerhed. Som konsekvens heraf, kan der ikke rapporteres om mindre alvorlige anliggender via Whistleblower Hotlinen. Eksempler på mindre alvorlige anliggender kunne være uoverensstemmelser med kolleger, inkompetence, fravær og brud på regler om rygning, alkohol og brug af email. Dog vil ethvert anliggende, også mindre alvorlige anliggender, angående overtrædelser af finansiel lovgivning i relation til Ørsted Insurance A/S kunne rapporteres via Whistleblower Hotlinen.

De juridiske restriktioner for behandling af persondata betyder også, at Whistleblower Hotlinen kun kan anvendes af medarbejdere og andre personer med tilknytning til Ørsted. Personer med tilknytning til Ørsted er bredt defineret og omfatter herunder tidligere medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, kunder og leverandører.

Se Håndtering af rapporteringer og undersøgelser for information om Whistleblower Hotlinens set-up og fortrolige håndtering af rapporter og undersøgelser.

Se Hvordan fungerer det for information om at foretage en indberetning og om at følge op på en indberetning.