Zkontrolovat stav oznámení Pravidla chování společnosti DENSO EU a zásady oznamování nekalých praktik

Jak podat oznámení

Poté, co odešlete své oznámení, dostanete jedinečný kód – takzvaný „klíč oznámení“. Klíč oznámení a heslo si zapište a uschovejte je na bezpečném místě. Po 5 až 6  pracovních dnech si pomocí klíče oznámení a hesla zkontrolujte, zda jste ke svému oznámení obdrželi zpětnou vazbu nebo doplňující otázky.

Náš závazek

Společnost DENSO je organizace, která se pevně zavazuje k dodržování pravidel. Směrnice a zásady společnosti DENSO obsahují obecná pravidla obchodování, která jsou v souladu s nejvyššími standardy jednání.

Společnost DENSO se zavazuje udržovat prostředí, ve kterém je otevřená a čestná komunikace pravidlem, nikoli výjimkou. Chceme, abyste se nebáli a obrátili se na vašeho nadřízeného nebo manažera, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, včetně případů, kdy se domníváte, že mohlo dojít k porušení pravidel chování společnosti DENSO EU.

V některých situacích možná raději využijete linku společnosti DENSO pro dodržování předpisů, která je hostována nezávislým poskytovatelem – společností EthicsPoint. Další informace o lince společnosti DENSO pro dodržování předpisů naleznete v Pravidlech chování a zásadách oznamování nekalých praktik společnosti DENSO EU dostupných na této stránce.

Informace, které společnosti EthicsPoint poskytnete, nám budou zaslány ve formátu chránícím vaše soukromí. Všechna hlášení bereme vážně, a proto každé řádně prošetříme a v případě potřeby podnikneme další nutné kroky.