VÍTEJTE NA COMPLIANCE LINCE POMOCI SKUPINY GENERALI

Please click the image below for a video guide on the Generali compliance helpline.

youtube

VÍTEJTE NA COMPLIANCE LINCE POMOCI SKUPINY GENERALI

Zažili jste nevhodné, podvodné, neetické nebo nezákonné chování?

Promluvte s Vaším vecoucím nebo Vaším Compliance officerem.

Nemějte obavy: naše politika zakazuje jakoukoli formu odplaty.

Můžete také použít Compliance linku pomoci skupiny Generali (EthicsPoint)

Informace, které oznámíte prostřednictvím Linky pomoci, budou zaslány příslušnému Compliance officerovi způsobem, který ochrání Vaše soukromí. Všechna oznámení budou prošetřena. Buďte si jisti, že žádného zaměstnance nepostihne jakákoli odplata za v dobré víře zaslané oznámení.