Integrity Hotline

"Високите етични стандарти са в основата на нашия бизнес по целия свят. Code of Conduct (Кодексът за повдение) се прилага за всички нас, във всички държави и във всяка ситуация."

Sigve Brekke, President and CEO, Telenor Group

За всички компании, които са част от Telenor Group, включително:

Подаване на сигнал Проследяване на вашия случай Питане за съвет Ресурси

За горещата линия

Integrity Hotline (гореща линия за етика и съответствие) е поверителен канал за задаване на въпроси и подаване на сигнали за евентуални нарушения на Code of Conduct (Кодекса за поведение) на Telenor, включително съответните закони, подзаконови нормативни актове и наши ръководни документи. Услугата е достъпна през интернет и телефон, като е на разположение 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Тя може да приема сигнали на местните езици на всички пазари на Telenor. Всеки въпрос или сигнал, който подавате, ще бъде третиран като поверителен и с уважение. Ние насърчаваме служителите, доставчиците и другите заинтересовани страни да използват горещата линия.

За всякакви клиентски жалби, молим да се свържете с местния център за обслужване на клиенти.

С кого другиго може още да говоря?

Telenor Group ви насърчава да сигнализирате през канала или на лицето, с което ви е най-удобно да говорите. Освен използването на горещата телефонна линия за сигнализиране за проблем или търсене на съвет можете да говорите с прекия си ръководител или с член от екипа Ethics and Compliance на вашата компания или на Telenor Group.

Мога ли да избера да сигнализирам анонимно?

Да, можете. Ако решите да сигнализирате анонимно, никакви ваши лични данни няма да бъдат записани. Ако обаче предоставите лични данни, това може да помогне в процеса на изясняване или разследване на сигнализираното нарушение.

Кой администрира Integrity Hotline?

Integrity Hotline (гореща линия за етика и съответствие) се управлява от NAVEX Global, независим доставчик на услугата, който се намира в ЕС. Причината, поради която нещата са организирани по този начин, е да се гарантира конфиденциалността и да ви се даде възможност да подавате сигнали, без да посочвате името си. Всички сигнали се разглеждат от подходящ екип на Telenor Ethics & Compliance

Какво става, когато се свържа с Integrity Hotline?

След като изпратите въпрос или сигнал по телефона или по интернет, ще получите ключ за сигнала и парола, които можете да използвате за проследяване на вашия случай. След това на ръководителя на екипа Ethics and Compliance на съответната компания в Telenor Group ще бъде изпратено електронно резюме на сигнала. Екипът ще прегледа информацията и ще предложи по-нататъшни действия.

Защо трябва да сигнализирам за това, което знам?

Почтеността, откритостта и прозрачността са основни ценности в Telenor. Ние сме си поставили амбициозни цели и ги изпълняваме с последователна висока работна култура и високи етични стандарти, които са в основата на нашия бизнес по целия свят. Ние всички имаме отговорността да работим по етичен начин и да не си мълчим, ако нечии действия на са в съответствие със стандартите в нашия Code of Conduct (Кодекс за поведение). Вие трябва да сигнализирате за всяко действие, което може би нарушава Code of Conduct, като използвате Integrity Hotline (гореща линия за етика и съответствие). Консултирайте се с местния Ethics & Compliance Officer/Advisor, по Integrity Hotline или с прекия си ръководител, ако се нуждаете от съвет относно сигнализирането на нарушение. Telenor не позволява репресивни мерки от какъвто и да е вид срещу тези, които добросъвестно съобщават за възможно нарушение на Code of Conduct (Кодекс за поведение).

Сигналите по Integrity Hotline сигурни и поверителни ли са?

Telenor Group използва приложение на NAVEX Global за управление на сигналите, което се нарича EthicsPoint, и с него осъществява администрирането на горещата линия. EthicsPoint се хоства на защитени сървъри на NAVEX Global, които не са част от уеб или интранет пространството на някоя компания в Telenor Group. Ние не проследяваме вашия IP адрес или други данни от вашия компютър, нито записваме вашия телефонен номер или вашето обаждане. Всеки сигнал, който подавате, ще бъде поверителен и достъпен само за екипа на Ethics & Compliance.

Това не е услуга за спешни обаждания:
Не използвайте този сайт за сигнализиране на събития, които представляват непосредствена заплаха за живота или имуществото. Сигналите, подадени чрез тази услуга, могат да не получат незабавен отговор. Ако ви е нужна спешна помощ, моля, свържете се с местните власти.